25 sep 2014 06:01

07 jan 2015 10:00

Värna det friska!

svenskt kött:

Kommer Alliansen i Skövde att få stöd för sitt förslag på att det ska bli svenskt kött som ska serveras i kommunens skolor, daghem och äldreomsorg?

Svenskt kött i kommande upphandlingar gynnar Skaraborgs jordbruk, ger jobb och skatteintäkter.

I Sverige är det ovanligt att grisar är smittade av gris-MRSA-bakterien, som antibiotika har svårt att ta död på. I Danmark finns nu gris-MRSA på nio av tio grisar. Danmarks hälsominister har förbjudit skolklasser att besöka svingårdar, på grund av risken att barnen smittas. Nyfödda barn till personer som arbetar med danska grisar föds nu med svårbehandlad gris-MRSA i ögonen och öronen. Ökningstakten är snabb hos alla inblandade. (Hur det ser ut i andra länder, som utfodrar friska djur med antibiotika och därmed ökar mängden antibiotikatåliga bakterier, finns vad jag vet inga siffror på.)

Låt oss inte stödja den snabba ökningen med oskyldiga drabbade! Värna vårt friska jordbruk! Snälla politiker – rösta ja till svenskt kött i kommande upphandlingar!

Ylva Gefvert

leg dietist

Kommer Alliansen i Skövde att få stöd för sitt förslag på att det ska bli svenskt kött som ska serveras i kommunens skolor, daghem och äldreomsorg?

Svenskt kött i kommande upphandlingar gynnar Skaraborgs jordbruk, ger jobb och skatteintäkter.

I Sverige är det ovanligt att grisar är smittade av gris-MRSA-bakterien, som antibiotika har svårt att ta död på. I Danmark finns nu gris-MRSA på nio av tio grisar. Danmarks hälsominister har förbjudit skolklasser att besöka svingårdar, på grund av risken att barnen smittas. Nyfödda barn till personer som arbetar med danska grisar föds nu med svårbehandlad gris-MRSA i ögonen och öronen. Ökningstakten är snabb hos alla inblandade. (Hur det ser ut i andra länder, som utfodrar friska djur med antibiotika och därmed ökar mängden antibiotikatåliga bakterier, finns vad jag vet inga siffror på.)

Låt oss inte stödja den snabba ökningen med oskyldiga drabbade! Värna vårt friska jordbruk! Snälla politiker – rösta ja till svenskt kött i kommande upphandlingar!

Ylva Gefvert

leg dietist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.