25 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:20

Grunden till våra uppfattningar är oförenliga

replik

Svar angående insändare i SLA 22/9: Kom upp ur era politiska skyttegravar.

Kristdemokraterna bygger sin ideologi och värdegrund på alla människors unika och lika värde. Det inkluderar förstås även de som är politiskt engagerade inom SD som dess sympatisörer. Men det innebär inte att man delar samma värderingar. Det är två helt skilda saker.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna står långt ifrån varandra både ideologiskt och värdegrundsmässigt. Även om vissa sakfrågor kan tangera varandra så är grunden till våra uppfattningar oförenliga, vilket gör att politiska överenskommelser med SD är helt uteslutet från vår sida. Vi betraktar SD som demokratiskt valda och de kommer att ha full frihet att agera utifrån de mandat de har tagit i kommunfullmäktige.

Marianne Gustafson

ordförande Kristdemokraterna Skövde

Svar angående insändare i SLA 22/9: Kom upp ur era politiska skyttegravar.

Kristdemokraterna bygger sin ideologi och värdegrund på alla människors unika och lika värde. Det inkluderar förstås även de som är politiskt engagerade inom SD som dess sympatisörer. Men det innebär inte att man delar samma värderingar. Det är två helt skilda saker.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna står långt ifrån varandra både ideologiskt och värdegrundsmässigt. Även om vissa sakfrågor kan tangera varandra så är grunden till våra uppfattningar oförenliga, vilket gör att politiska överenskommelser med SD är helt uteslutet från vår sida. Vi betraktar SD som demokratiskt valda och de kommer att ha full frihet att agera utifrån de mandat de har tagit i kommunfullmäktige.

Marianne Gustafson

ordförande Kristdemokraterna Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.