26 sep 2014 06:01

07 jan 2015 10:00

Utredning är gott och väl – men vad händer sedan?

Lången:

Hurra! Nu skall det bli en utredning kring sjön Lången! Utredning är väl gott och väl, men vad händer sedan? Det brukar handla om ”långbänk”, och sedan blir det i bästa fall något halvdant.

Det handlar nu om att tidigare kommundelsrådet och Fiskevårdsföreningens 10–15 år långa kamp för sjön leder fram till en utredning. Den får bli som längst en månad, sedan skall arbetet vara i gång!

Walterum låtsas att han kan och vet något om Lången, men jag är fräck nog att påstå att det han till äventyrs vet är det som påtalats från företrädare från området. Han påstår att sjön har rätt vattennivå – var har han fått det ifrån? – och vidare sediment och dåliga tillflöden som är boven i dramat. Fel, fel!

Vid rensning av Kräftån har stora stenar tagits bort och tillsammans med att fördämningen sänkts har sjön blivit grundare. När det för några år sedan var tal om att återställa vattennivån var det en markägare i Lerdala som motsatte sig detta med motivering att det skulle drabba hans verksamhet negativt.

När vi kommer till igenväxning så är ju reningsverket en stor bov med stora utsläpp av kväve och fosfor tillsammans med övriga mindre hälsosamma ingredienser samt lägre vattennivå, vilket innebär mer ljus till bottenväxter, som brer ut sig i rasande fart.

Så är det så kommunen som inte har skött sina åligganden med kvävefällor och rensning och underhåll av området.

Den som spar han har heter det ju, och här har kommunen sparat på allt som hade inneburit en sjö i god hälsa, så nu har man att ”bita i”!

Anders Löfgren

Hurra! Nu skall det bli en utredning kring sjön Lången! Utredning är väl gott och väl, men vad händer sedan? Det brukar handla om ”långbänk”, och sedan blir det i bästa fall något halvdant.

Det handlar nu om att tidigare kommundelsrådet och Fiskevårdsföreningens 10–15 år långa kamp för sjön leder fram till en utredning. Den får bli som längst en månad, sedan skall arbetet vara i gång!

Walterum låtsas att han kan och vet något om Lången, men jag är fräck nog att påstå att det han till äventyrs vet är det som påtalats från företrädare från området. Han påstår att sjön har rätt vattennivå – var har han fått det ifrån? – och vidare sediment och dåliga tillflöden som är boven i dramat. Fel, fel!

Vid rensning av Kräftån har stora stenar tagits bort och tillsammans med att fördämningen sänkts har sjön blivit grundare. När det för några år sedan var tal om att återställa vattennivån var det en markägare i Lerdala som motsatte sig detta med motivering att det skulle drabba hans verksamhet negativt.

När vi kommer till igenväxning så är ju reningsverket en stor bov med stora utsläpp av kväve och fosfor tillsammans med övriga mindre hälsosamma ingredienser samt lägre vattennivå, vilket innebär mer ljus till bottenväxter, som brer ut sig i rasande fart.

Så är det så kommunen som inte har skött sina åligganden med kvävefällor och rensning och underhåll av området.

Den som spar han har heter det ju, och här har kommunen sparat på allt som hade inneburit en sjö i god hälsa, så nu har man att ”bita i”!

Anders Löfgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.