26 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:00

Turismen är viktig för Sverige

debatt:

I dag infaller den internationella turismdagen. Syftet är att öka kunskapen om vikten av turismen och dess sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värde. Turismen och besöksnäringen i Sverige har vuxit så det knakar under en längre tid. Trots finanskris och lågkonjunkturer. Vår näring trotsar övriga samhällets utveckling och har i dag en stor betydelse för tillväxten och ekonomin.

Varje år görs 1,1 miljarder utlandsresor globalt sett. Det medför att omsättningen inom denna näring är hisnande 1,4 biljoner USD varje år. Den svenska andelen är blygsam men i stark tillväxt. Näringen omsatte 2013 hela 275,5 miljarder kronor och hade ett exportvärde på 106 miljarder kronor. Jämfört med våra traditionella basnäringar behöver vi slå samman exportvärdet av personbilar, stål och malm för att nå samma siffror.

Det innebär att svensk besöksnäring står för sju procent av den totala exporten eller 20 procent av den totala tjänsteexporten.

Lika viktig som turismen är för kända länder som Thailand och Egypten är den för Sverige och vår glesbygd. Varje år sysselsätter vi 173 000 personer på heltid i näringen. Räknat i antal anställda är den siffran långt över 400 000. Varav en tredjedel är unga och lika många utlandsfödda.

Den globala turismen spås växa med 66 procent till år 2030. Sverige har inte råd att ställa sig utanför, varför vi från näringen redan 2010 tog fram en strategi för hur vi skulle kunna bli ännu bättre och därmed fördubbla vår omsättning under en period på tio år.

Hälften av tiden har snart gått och vi ser nu hur politiker talar om besöksnäringen och dess betydelse samtidigt som de lägger förslag som aktivt och kirurgiskt slår mot just vår näring och våra företag.

De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga och den sänkta momsen på restaurangmat har rustat vår näring så att vi kunnat anställa fler och samtidigt etablera fler företag. Om en ny regering nu väljer att fördubbla dessa två skatter kommer tusentals jobb och företag försvinna. Näringens mångåriga positiva utveckling skulle ta ett stort kliv bakåt.

Det den förra regeringen inte såg var den enorma effekt som relativt små medel i ökad marknadsföring av Sverige som besöksmål har för att åstadkomma stora effekter i landet. Idag satsar staten tillsammans med näringen cirka 240 miljoner kronor i destinationsmarknadsföring. För att Sverige ska klara sig i konkurrensen med våra nordiska länder skulle denna satsning behöva öka till 300-400 miljoner kronor, varav staten skulle stå för 150 miljoner kronor. Effekten skulle synas i fler besökare och fler i jobb inom näringen.

Redan med dagens villkor kan hotell- och restaurangsektorn öka med motsvarande 50 000 helårsjobb till 2023. Vilken annan sektor i samhället kan utlova detta, särskilt till grupper som annars står långt från arbetslivet?

Visita och medlemsföretagen vill fortsätta bidra med jobb, välfärd och tillväxt.

Sätt inte denna utveckling på spel.

Eva Östling

vd, Visita

I dag infaller den internationella turismdagen. Syftet är att öka kunskapen om vikten av turismen och dess sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värde. Turismen och besöksnäringen i Sverige har vuxit så det knakar under en längre tid. Trots finanskris och lågkonjunkturer. Vår näring trotsar övriga samhällets utveckling och har i dag en stor betydelse för tillväxten och ekonomin.

Varje år görs 1,1 miljarder utlandsresor globalt sett. Det medför att omsättningen inom denna näring är hisnande 1,4 biljoner USD varje år. Den svenska andelen är blygsam men i stark tillväxt. Näringen omsatte 2013 hela 275,5 miljarder kronor och hade ett exportvärde på 106 miljarder kronor. Jämfört med våra traditionella basnäringar behöver vi slå samman exportvärdet av personbilar, stål och malm för att nå samma siffror.

Det innebär att svensk besöksnäring står för sju procent av den totala exporten eller 20 procent av den totala tjänsteexporten.

Lika viktig som turismen är för kända länder som Thailand och Egypten är den för Sverige och vår glesbygd. Varje år sysselsätter vi 173 000 personer på heltid i näringen. Räknat i antal anställda är den siffran långt över 400 000. Varav en tredjedel är unga och lika många utlandsfödda.

Den globala turismen spås växa med 66 procent till år 2030. Sverige har inte råd att ställa sig utanför, varför vi från näringen redan 2010 tog fram en strategi för hur vi skulle kunna bli ännu bättre och därmed fördubbla vår omsättning under en period på tio år.

Hälften av tiden har snart gått och vi ser nu hur politiker talar om besöksnäringen och dess betydelse samtidigt som de lägger förslag som aktivt och kirurgiskt slår mot just vår näring och våra företag.

De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga och den sänkta momsen på restaurangmat har rustat vår näring så att vi kunnat anställa fler och samtidigt etablera fler företag. Om en ny regering nu väljer att fördubbla dessa två skatter kommer tusentals jobb och företag försvinna. Näringens mångåriga positiva utveckling skulle ta ett stort kliv bakåt.

Det den förra regeringen inte såg var den enorma effekt som relativt små medel i ökad marknadsföring av Sverige som besöksmål har för att åstadkomma stora effekter i landet. Idag satsar staten tillsammans med näringen cirka 240 miljoner kronor i destinationsmarknadsföring. För att Sverige ska klara sig i konkurrensen med våra nordiska länder skulle denna satsning behöva öka till 300-400 miljoner kronor, varav staten skulle stå för 150 miljoner kronor. Effekten skulle synas i fler besökare och fler i jobb inom näringen.

Redan med dagens villkor kan hotell- och restaurangsektorn öka med motsvarande 50 000 helårsjobb till 2023. Vilken annan sektor i samhället kan utlova detta, särskilt till grupper som annars står långt från arbetslivet?

Visita och medlemsföretagen vill fortsätta bidra med jobb, välfärd och tillväxt.

Sätt inte denna utveckling på spel.

Eva Östling

vd, Visita

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.