27 sep 2014 06:01

07 jan 2015 10:00

Även framtida generationer har rätt till rent vatten!

Dricksvatten:

Tillgång till dricksvatten är den viktigaste naturresurs vi har. Det är inte alla förunnat på vår jord att ha god tillgång till vatten av bra kvalitet, men här i Sverige har vi hittills varit ganska bortskämda med det. Rent vatten är en resurs vi måste lämna i arv även till nästkommande generationer. Även våra barn, barnbarn och efterföljande generationer behöver rent dricksvatten.

Vättern är idag en jätteviktig dricksvattenreservoar som nästan en halv miljon människor får sitt dricksvatten ifrån. Troligen kommer det bli än fler i framtiden. Det vill säga om det fortfarande är tjänligt då.

Idag står intressen mot intressen. Gruvintressen i och vid Vättern mot miljöintressen. När det finns risk för att giftiga och skadliga ämnen kan kontaminera Vätterns vatten så anser Landsbygdspartiet Oberoende att försiktighetsprincipen bör råda. Mineralfyndigheter är idag klassade som riksintressen vilket ger utvinning av dem ett starkt stöd vid juridiska prövningar. Vi anser att våra viktigaste dricksvattentäkter, där Vättern ingår, ska få ett lika starkt stöd i lagen. Miljöbalken bör skrivas om och ge våra stora dricksvattenreservoarer status av att vara av riksintresse. Rent vatten är en naturresurs minst lika värdefull som mineraler och därför bör en kategori av riksintressen som skyddar våra viktigaste dricksvattentäkter skyndsamt införas.

Landsbygdspartiet Oberoende är ett litet, nybildat parti men vi vill uppmana de etablerade partierna att hörsamma denna fråga.

Johan Berg Pierre Ländell Magnus Malmsten

Landsbygdspartiet Oberoende

Tillgång till dricksvatten är den viktigaste naturresurs vi har. Det är inte alla förunnat på vår jord att ha god tillgång till vatten av bra kvalitet, men här i Sverige har vi hittills varit ganska bortskämda med det. Rent vatten är en resurs vi måste lämna i arv även till nästkommande generationer. Även våra barn, barnbarn och efterföljande generationer behöver rent dricksvatten.

Vättern är idag en jätteviktig dricksvattenreservoar som nästan en halv miljon människor får sitt dricksvatten ifrån. Troligen kommer det bli än fler i framtiden. Det vill säga om det fortfarande är tjänligt då.

Idag står intressen mot intressen. Gruvintressen i och vid Vättern mot miljöintressen. När det finns risk för att giftiga och skadliga ämnen kan kontaminera Vätterns vatten så anser Landsbygdspartiet Oberoende att försiktighetsprincipen bör råda. Mineralfyndigheter är idag klassade som riksintressen vilket ger utvinning av dem ett starkt stöd vid juridiska prövningar. Vi anser att våra viktigaste dricksvattentäkter, där Vättern ingår, ska få ett lika starkt stöd i lagen. Miljöbalken bör skrivas om och ge våra stora dricksvattenreservoarer status av att vara av riksintresse. Rent vatten är en naturresurs minst lika värdefull som mineraler och därför bör en kategori av riksintressen som skyddar våra viktigaste dricksvattentäkter skyndsamt införas.

Landsbygdspartiet Oberoende är ett litet, nybildat parti men vi vill uppmana de etablerade partierna att hörsamma denna fråga.

Johan Berg Pierre Ländell Magnus Malmsten

Landsbygdspartiet Oberoende

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.