30 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:00

Osanning blir inte till sanning för att den upprepas

skolan:

Svar till repriserande utbildningsproffs. De båda självutnämnda utbildningsproffsen Österström och Fredriksson vevar sina illa underbyggda teser i repris. Osanning blir inte till sanning för att den upprepas.

Beträffande löner förhåller det sig så att kommunen har ökat budgetramen med 13,5 miljoner kronor för att uppgradera lönerna för skolförvaltningens medarbetare. Medianlönen för en lärare, oavsett kategori, ligger i Skövde högre än riksgenomsnittet.

Den förnyade arbetstidsmodellen bygger på den i allmänna världen föga kontroversiella tanken att medarbetare vistas på sin arbetsplats under sin arbetstid. Detta för att finnas till hands för elever, men också för att tillsammans med kollegor kunna planera, förbereda, utvärdera och analysera. Modellen utvärderas i samverkan med Högskolan i Borås.

Skövdes skolor ska ha tillgång till tidsenliga lärverktyg. Att varje elev har tillgång till en dator är en fråga om likvärdighet. Införandet av en-till-en-datorer i Skövdes högstadieskolor utvärderades 2011 av Kairos Future. Naturligtvis innebär inte förekomst av maskiner i sig några bättre resultat. Det är hur pedagoger och elever använder sig av verktygen som avgör graden av framgång. Det är ett viktigt, långsiktigt utvecklingsområde.

Skolnämnden har inte alls under perioden beslutat om någon lokal, pedagogisk inriktning. Det har varit majoritetens fasta övertygelse att läroplanen och nationella styrdokument ska vara styrande för undervisningen och för rektors ledning av denna. Däremot har Skövde kommun med början detta år ökat medlen för utveckling av kvalitén i skolan med nio miljoner kronor. Särskild vikt läggs vid lågstadiet som tillförts ytterligare fyra miljoner kronor i ett lågstadielyft.

Slutligen uppskattar jag skribenternas ingång om vikten av att mäta, analysera och utvärdera. Detta förhållningssätt vill och behöver vi utveckla och systematisera i olika avseenden i Skövdes skolväsende. Jag ser fram emot att de vårdar denna linje även utanför SLA:s insändarsidor.

Anders G Johansson (M)

skolnämndens ordförande

Svar till repriserande utbildningsproffs. De båda självutnämnda utbildningsproffsen Österström och Fredriksson vevar sina illa underbyggda teser i repris. Osanning blir inte till sanning för att den upprepas.

Beträffande löner förhåller det sig så att kommunen har ökat budgetramen med 13,5 miljoner kronor för att uppgradera lönerna för skolförvaltningens medarbetare. Medianlönen för en lärare, oavsett kategori, ligger i Skövde högre än riksgenomsnittet.

Den förnyade arbetstidsmodellen bygger på den i allmänna världen föga kontroversiella tanken att medarbetare vistas på sin arbetsplats under sin arbetstid. Detta för att finnas till hands för elever, men också för att tillsammans med kollegor kunna planera, förbereda, utvärdera och analysera. Modellen utvärderas i samverkan med Högskolan i Borås.

Skövdes skolor ska ha tillgång till tidsenliga lärverktyg. Att varje elev har tillgång till en dator är en fråga om likvärdighet. Införandet av en-till-en-datorer i Skövdes högstadieskolor utvärderades 2011 av Kairos Future. Naturligtvis innebär inte förekomst av maskiner i sig några bättre resultat. Det är hur pedagoger och elever använder sig av verktygen som avgör graden av framgång. Det är ett viktigt, långsiktigt utvecklingsområde.

Skolnämnden har inte alls under perioden beslutat om någon lokal, pedagogisk inriktning. Det har varit majoritetens fasta övertygelse att läroplanen och nationella styrdokument ska vara styrande för undervisningen och för rektors ledning av denna. Däremot har Skövde kommun med början detta år ökat medlen för utveckling av kvalitén i skolan med nio miljoner kronor. Särskild vikt läggs vid lågstadiet som tillförts ytterligare fyra miljoner kronor i ett lågstadielyft.

Slutligen uppskattar jag skribenternas ingång om vikten av att mäta, analysera och utvärdera. Detta förhållningssätt vill och behöver vi utveckla och systematisera i olika avseenden i Skövdes skolväsende. Jag ser fram emot att de vårdar denna linje även utanför SLA:s insändarsidor.

Anders G Johansson (M)

skolnämndens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.