02 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:20

Det är vårt ansvar att ställa om – nu!

Debatt:

Om alla på jorden levde så som vi gör i Sverige så skulle det behövas 3,7 jordklot. Varje år försvinner, på grund av miljöförstöringen, 45 000 arter från jordens yta.

Världsnaturfonden manar oss alla att ställa om till förnybart och hållbart.

I den viktiga omställningen till ett hållbart samhälle har kommunerna en stor, viktig och betydelsefull roll att spela. Det som påverkar miljön och därmed också klimatet mest är de tre bena, det vill säga biffen, bilen och bostaden. Alla kommuner är storkonsumenter av dessa tre.

När det gäller biffen, alltså maten, är det oerhört viktigt vilka krav en kommun ställer vid upphandlingen av mat till skolor och äldreboenden. Produktionen av maten har en stor miljö- och klimatpåverkan. Här i Skövde skulle kommunen kunna ställa mycket högre krav på t ex ekologisk mat vid upphandlingarna, kanske ha en köttfri dag i veckan och servera mycket mer vegetarisk mat. Det skulle både jorden och vår egen hälsa vinna på.

Angående bilen så har vi från Miljöpartiet ifrågasatt varför kommunen inte ens försöker nå sina egna mål som säger att 75 procent av personbilarna ska drivas på förnyelsebart bränsle. Idag är det endast 44 av 208 bilar som körs på förnybart, det vill säga biogas. Dessutom krävs ett helt annat tänk vad gäller kollektivtrafik och cykelvägar.

Bostaden , det vill säga lokaler och fastigheter, där borde kommunen också sätta upp högre mål vad gäller energieffektivisering och krav på förnybar energi.

I och med att Allians för Skövde (M, C, FP och KD) nu väljer att styra i minoritet kan vi se fram emot ytterligare fyra förlorade år vad gäller miljö- och klimatfrågorna och för den viktiga omställningen till ett hållbart samhälle. Dessa frågor existerar nämligen inte för Alliansen.

Miljöpartiet de gröna i Skövde kommer att fortsätta att driva dessa frågor utifrån de möjligheter som valresultatet gett oss. Tack alla ni som röstade på oss, vi ger inte upp den viktiga kampen för en ren jord, för rent vatten, ren luft och ren, hälsosam mat för alla – inte minst för alla de som kommer efter oss.

Det är vårt ansvar att ställa om – nu! För efterkommande generationers skull.

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Elisabeth Gustavsson

Om alla på jorden levde så som vi gör i Sverige så skulle det behövas 3,7 jordklot. Varje år försvinner, på grund av miljöförstöringen, 45 000 arter från jordens yta.

Världsnaturfonden manar oss alla att ställa om till förnybart och hållbart.

I den viktiga omställningen till ett hållbart samhälle har kommunerna en stor, viktig och betydelsefull roll att spela. Det som påverkar miljön och därmed också klimatet mest är de tre bena, det vill säga biffen, bilen och bostaden. Alla kommuner är storkonsumenter av dessa tre.

När det gäller biffen, alltså maten, är det oerhört viktigt vilka krav en kommun ställer vid upphandlingen av mat till skolor och äldreboenden. Produktionen av maten har en stor miljö- och klimatpåverkan. Här i Skövde skulle kommunen kunna ställa mycket högre krav på t ex ekologisk mat vid upphandlingarna, kanske ha en köttfri dag i veckan och servera mycket mer vegetarisk mat. Det skulle både jorden och vår egen hälsa vinna på.

Angående bilen så har vi från Miljöpartiet ifrågasatt varför kommunen inte ens försöker nå sina egna mål som säger att 75 procent av personbilarna ska drivas på förnyelsebart bränsle. Idag är det endast 44 av 208 bilar som körs på förnybart, det vill säga biogas. Dessutom krävs ett helt annat tänk vad gäller kollektivtrafik och cykelvägar.

Bostaden , det vill säga lokaler och fastigheter, där borde kommunen också sätta upp högre mål vad gäller energieffektivisering och krav på förnybar energi.

I och med att Allians för Skövde (M, C, FP och KD) nu väljer att styra i minoritet kan vi se fram emot ytterligare fyra förlorade år vad gäller miljö- och klimatfrågorna och för den viktiga omställningen till ett hållbart samhälle. Dessa frågor existerar nämligen inte för Alliansen.

Miljöpartiet de gröna i Skövde kommer att fortsätta att driva dessa frågor utifrån de möjligheter som valresultatet gett oss. Tack alla ni som röstade på oss, vi ger inte upp den viktiga kampen för en ren jord, för rent vatten, ren luft och ren, hälsosam mat för alla – inte minst för alla de som kommer efter oss.

Det är vårt ansvar att ställa om – nu! För efterkommande generationers skull.

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Elisabeth Gustavsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.