02 okt 2014 06:01

07 jan 2015 10:20

Den goda viljan behöver hjälp av sakkunskap

Skolan:

Anders G Johansson (SLA 30/9) och Johan Åsbrink (SLA 26/9, 1/10) slår åt alla håll i sina inlagor. Frågan är om det är faktafelen eller lärarföraktet som är värst.

Kommunfullmäktige avsatte mycket riktigt 13,5 miljoner under tre år för att förbättra lönestrukturen bland skolförvaltningens anställda. Måltidsbiträden, elevassistenter, rektorer med flera fick en generell uppvärdering av lönen, men inte lärarna. Lärarnas lönesatsning villkorades nämligen med att de skulle frångå huvudavtalet och experimentera med ett nytt arbetslagsprojekt kallat TRULS. I detta ingick en ny och oprövad arbetstidsmodell.

De blott 100 lärarna som valde att delta fick ett månatligt lönetillägg på 2 000 kronor. Den stora majoriteten lärare fick inte en krona. Projektet har, som vi skrev i vår ursprungliga insändare, hittills kostat 9 miljoner kronor. Forskaren vid Högskolan i Borås, som är knuten till projektet, meddelade redan från början att hans studier inte skulle omfatta själva arbetstidsmodellen eller lönetillägget. Dessutom gjordes aldrig en nulägesanalys vid projektets början, vilket omöjliggör alla framtida utvärderingar. Anders G Johansson och Johan Åsbrink har således fel. Utvärdering saknas och kommer att saknas.

Skövde kommun har i övrigt, vad gäller satsningar på lärarlöner, placerat sig som sjuttonde sämst i riket de senaste tre åren. Här är medianlönen för samtliga lärargrupper 500 kr lägre än rikets genomsnitt. Slutlönen för en lärare i grundskolans tidigare år är nästan 4 000 kr lägre än övriga riket. Medellönen för samma lärare är 2 250 kr under riksgenomsnittet. Anders G Johansson har fel även på denna punkt.

De 16 skattemiljoner som hittills lagts på en-till-en-datorer har fortfarande inte utvärderats. Det externa företaget Kairos Future undrar, precis som vi, hur skolnämndens ordförande kan tolka deras allmänna omvärldsanalys innan införandet 2011 som någon utvärdering. ”Vi har inte utvärderat någonting åt Skövde kommun”, säger företaget med anledning av detta. Även på denna punkt är Johansson ute och cyklar.

Vi tror att politikerna i grunden har goda ambitioner. Man vill väl med skolan. Den goda viljan behöver dock i nästa steg förstärkas med sakkunnighet. Det är därför viktigt att politikerna förstår när deras mandat tar slut och expertisens tar vid. Så har det inte varit när det gäller skolan i Skövde kommun. Vi som företräder kompetensen och expertisen är nu som alltid villiga att lämna professionella förslag till politikernas ambitioner.

Med detta avslutar vi replikskiftet för vår del och ser fram emot en nystart av Skövdes skolpolitik.

Johan Österström Per Fredriksson

Anders G Johansson (SLA 30/9) och Johan Åsbrink (SLA 26/9, 1/10) slår åt alla håll i sina inlagor. Frågan är om det är faktafelen eller lärarföraktet som är värst.

Kommunfullmäktige avsatte mycket riktigt 13,5 miljoner under tre år för att förbättra lönestrukturen bland skolförvaltningens anställda. Måltidsbiträden, elevassistenter, rektorer med flera fick en generell uppvärdering av lönen, men inte lärarna. Lärarnas lönesatsning villkorades nämligen med att de skulle frångå huvudavtalet och experimentera med ett nytt arbetslagsprojekt kallat TRULS. I detta ingick en ny och oprövad arbetstidsmodell.

De blott 100 lärarna som valde att delta fick ett månatligt lönetillägg på 2 000 kronor. Den stora majoriteten lärare fick inte en krona. Projektet har, som vi skrev i vår ursprungliga insändare, hittills kostat 9 miljoner kronor. Forskaren vid Högskolan i Borås, som är knuten till projektet, meddelade redan från början att hans studier inte skulle omfatta själva arbetstidsmodellen eller lönetillägget. Dessutom gjordes aldrig en nulägesanalys vid projektets början, vilket omöjliggör alla framtida utvärderingar. Anders G Johansson och Johan Åsbrink har således fel. Utvärdering saknas och kommer att saknas.

Skövde kommun har i övrigt, vad gäller satsningar på lärarlöner, placerat sig som sjuttonde sämst i riket de senaste tre åren. Här är medianlönen för samtliga lärargrupper 500 kr lägre än rikets genomsnitt. Slutlönen för en lärare i grundskolans tidigare år är nästan 4 000 kr lägre än övriga riket. Medellönen för samma lärare är 2 250 kr under riksgenomsnittet. Anders G Johansson har fel även på denna punkt.

De 16 skattemiljoner som hittills lagts på en-till-en-datorer har fortfarande inte utvärderats. Det externa företaget Kairos Future undrar, precis som vi, hur skolnämndens ordförande kan tolka deras allmänna omvärldsanalys innan införandet 2011 som någon utvärdering. ”Vi har inte utvärderat någonting åt Skövde kommun”, säger företaget med anledning av detta. Även på denna punkt är Johansson ute och cyklar.

Vi tror att politikerna i grunden har goda ambitioner. Man vill väl med skolan. Den goda viljan behöver dock i nästa steg förstärkas med sakkunnighet. Det är därför viktigt att politikerna förstår när deras mandat tar slut och expertisens tar vid. Så har det inte varit när det gäller skolan i Skövde kommun. Vi som företräder kompetensen och expertisen är nu som alltid villiga att lämna professionella förslag till politikernas ambitioner.

Med detta avslutar vi replikskiftet för vår del och ser fram emot en nystart av Skövdes skolpolitik.

Johan Österström Per Fredriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.