04 okt 2014 06:01

07 jan 2015 10:00

Läge för låga hyreshöjningar nästa år

:

Nu har arbetet med att förhandla nästa års hyror med hyresvärdar startat runt om i landet. Det är ett viktigt arbete som kräver ansvarstagande av båda parter. Hyresgästföreningen anser att det rådande ekonomiska läget innebär att både privata och kommunala fastighetsägare kan vara väldigt återhållsamma i sina krav på hyreshöjningar.

Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 100 miljarder kronor i hyra varje år. Ökar hyran med en procent minskar hyresgästernas köpkraft med drygt en miljard kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför en stor samhällsekonomisk betydelse.

Prisutveckling och räntor kommer också nästa år att vara låga. Inget tyder heller på att detta kommer att förändras under överskådlig tid. Det är positivt för Sverige och svensk tillväxt, men det måste också tydligt avspeglas i återhållsamhet i hyresvärdarnas krav på hyreshöjningar.

För Hyresgästföreningen är det av största vikt att hyresgästerna får valuta för hyran. Det fastighetsägarna har åtagit sig och krävt hyreshöjningar för ska också fullt ut genomföras. Under årets förhandlingar kommer vi därför inte bara begära att fastighetsägarna visar vilka faktiska behov de har av hyreshöjningar, men också visar utfallet av tidigare överenskommelser.

De avtal vi hittills träffat med hyresvärdar i vårt närområde har i snitt inneburit hyresökningar nästa år på omkring 0,5 procent. I vissa fall har hyrorna lämnats oförändrade för 2015. Det största skälet är just den låga inflationen och de historiskt låga räntenivåerna. Överenskommelserna visar på en god insikt och en vilja att ta ansvar, något vi hoppas få se mer av från fastighetsägarnas sida under årets förhandlingsomgång.

Hyresgästföreningen är redo att ta sitt ansvar för hyresrättens ställning, människors trygghet och Sveriges utveckling. Det fördelaktiga ekonomiska läge som nu råder motiverar helt enkelt inga höga krav på hyreshöjningar. Nu är det upp till bevis för de privata och kommunala fastighetsägarna att visa vilket ansvar de är redo att ta.

Lennart Derehag

ordförande, Hyresgästföreningen Bohus Älvsborg-Skaraborg

Nu har arbetet med att förhandla nästa års hyror med hyresvärdar startat runt om i landet. Det är ett viktigt arbete som kräver ansvarstagande av båda parter. Hyresgästföreningen anser att det rådande ekonomiska läget innebär att både privata och kommunala fastighetsägare kan vara väldigt återhållsamma i sina krav på hyreshöjningar.

Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 100 miljarder kronor i hyra varje år. Ökar hyran med en procent minskar hyresgästernas köpkraft med drygt en miljard kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför en stor samhällsekonomisk betydelse.

Prisutveckling och räntor kommer också nästa år att vara låga. Inget tyder heller på att detta kommer att förändras under överskådlig tid. Det är positivt för Sverige och svensk tillväxt, men det måste också tydligt avspeglas i återhållsamhet i hyresvärdarnas krav på hyreshöjningar.

För Hyresgästföreningen är det av största vikt att hyresgästerna får valuta för hyran. Det fastighetsägarna har åtagit sig och krävt hyreshöjningar för ska också fullt ut genomföras. Under årets förhandlingar kommer vi därför inte bara begära att fastighetsägarna visar vilka faktiska behov de har av hyreshöjningar, men också visar utfallet av tidigare överenskommelser.

De avtal vi hittills träffat med hyresvärdar i vårt närområde har i snitt inneburit hyresökningar nästa år på omkring 0,5 procent. I vissa fall har hyrorna lämnats oförändrade för 2015. Det största skälet är just den låga inflationen och de historiskt låga räntenivåerna. Överenskommelserna visar på en god insikt och en vilja att ta ansvar, något vi hoppas få se mer av från fastighetsägarnas sida under årets förhandlingsomgång.

Hyresgästföreningen är redo att ta sitt ansvar för hyresrättens ställning, människors trygghet och Sveriges utveckling. Det fördelaktiga ekonomiska läge som nu råder motiverar helt enkelt inga höga krav på hyreshöjningar. Nu är det upp till bevis för de privata och kommunala fastighetsägarna att visa vilket ansvar de är redo att ta.

Lennart Derehag

ordförande, Hyresgästföreningen Bohus Älvsborg-Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.