04 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:00

Kritiken är ytterst befogad

skolan:

Johan Österström och Per Fredriksson har kritiserat makthavarna inom Skövde skolväsen. Deras kritik är berömvärd och ytterst befogad. Låt mig i detta sammanhang bidra med några glimtar från min tid som Folkpartiets representant i utbildningsnämnden under mandatperioden 2002–2006.

Jag irriterades över ledamöternas och vissa chefstjänstemäns brist på kunskaper, erfarenhet, referensramar och perspektiv. Jag irriterades över torftiga utredningar och flummiga konsulter och över ledamöternas vägran att befatta sig med viktiga personfrågor. Sådana ärenden delegerades till chefstjänstemännen. Så skulle rektorerna anställa och lönesätta lärarna och utbildningschefen skulle anställa rektorerna.

Jag granskade under mandatperioden alla gymnasielärares bakgrund och löner och kunde konstatera, att de stora meritskillnaderna mellan olika lärarkategorier inte återspeglades i lönerna. Vid den individuella lönesättningen tycktes det snarast vara graden av entusiasm inför makthavarnas åtgärder som premierades.

Jag granskade också alla rektorstillsättningar och gjorde i samtliga fall en helt annan bedömning än utbildningschefen. Inte blev det bättre av att en stollig rektorsrotation infördes enligt vilken rektorerna flyttades runt utan hänsyn till deras bakgrund och kvalifikationer.

Politiker och byråkrater av ovan antytt slag faller lätt offer för pedagogiska trender och hugskott. Därför satsade Skövde kommun liksom den ökända JB-koncernen på entreprenöriellt lärande och en huvudlös datoranvändning. Därför tror nu en enhällig skolnämnd, att man lätt kan bestämma varje lärares skicklighet, och därför torgför samma nämnd ett oförskämt och fantasilöst förslag om lärarrotation i grundskolan. Klåfingrigheten vet inga gränser.

Johan Järemo

Johan Österström och Per Fredriksson har kritiserat makthavarna inom Skövde skolväsen. Deras kritik är berömvärd och ytterst befogad. Låt mig i detta sammanhang bidra med några glimtar från min tid som Folkpartiets representant i utbildningsnämnden under mandatperioden 2002–2006.

Jag irriterades över ledamöternas och vissa chefstjänstemäns brist på kunskaper, erfarenhet, referensramar och perspektiv. Jag irriterades över torftiga utredningar och flummiga konsulter och över ledamöternas vägran att befatta sig med viktiga personfrågor. Sådana ärenden delegerades till chefstjänstemännen. Så skulle rektorerna anställa och lönesätta lärarna och utbildningschefen skulle anställa rektorerna.

Jag granskade under mandatperioden alla gymnasielärares bakgrund och löner och kunde konstatera, att de stora meritskillnaderna mellan olika lärarkategorier inte återspeglades i lönerna. Vid den individuella lönesättningen tycktes det snarast vara graden av entusiasm inför makthavarnas åtgärder som premierades.

Jag granskade också alla rektorstillsättningar och gjorde i samtliga fall en helt annan bedömning än utbildningschefen. Inte blev det bättre av att en stollig rektorsrotation infördes enligt vilken rektorerna flyttades runt utan hänsyn till deras bakgrund och kvalifikationer.

Politiker och byråkrater av ovan antytt slag faller lätt offer för pedagogiska trender och hugskott. Därför satsade Skövde kommun liksom den ökända JB-koncernen på entreprenöriellt lärande och en huvudlös datoranvändning. Därför tror nu en enhällig skolnämnd, att man lätt kan bestämma varje lärares skicklighet, och därför torgför samma nämnd ett oförskämt och fantasilöst förslag om lärarrotation i grundskolan. Klåfingrigheten vet inga gränser.

Johan Järemo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.