04 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:20

Fler felaktiga påståenden

replik:

Svar till Österström och Fredriksson (SLA 02 oktober).

Nej, ingen yrkesgrupp har fått den ”generella uppvärdering” av lönen, som skribenterna felaktigt påstår. Detta eftersom individuell lönesättning tillämpas. Måltidsbiträden och elevassistenter ingick för övrigt inte alls bland de arbetstagare som omfattades av lönesatsningen om 13,5 miljoner kronor. Fel igen således.

Det är däremot riktigt att lönemedel avsatts och använts för löner till de lärare som ingått annat arbetstidsavtal innebärande 40 timmars tjänstgöring på skolan. Ersättningarna för detta definieras dock i det centrala läraravtalet och är därför ingenting som Skövde kommun har full rådighet över. Utvärderingen, som Högskolan i Borås ansvarar för inom ramen för ett forskningsprojekt intill 2015, utgår från de målsättningar som överenskommits i ett avtal med Lärarförbundet.

Skövde har för samtliga personalkategorier ambitionen att vara konkurrenskraftig, men inte löneledande. Således följs löpande löneutvecklingen i relevanta kommuner. Lönerna anpassas för att vara konkurrenskraftiga nog för att kunna attrahera och anställa medarbetare med efterfrågad kompetens. Enligt Lärarförbundets skolranking har Skövde sedan 2011 kilat förbi hela 111 kommuner när det handlar om lärarlöner. Kommunens medianlöner för grund- och gymnasielärare ligger också över riksgenomsnittet. Det är fakta.

Beträffande en-till-en-datorerna är det så att företrädare för företaget Kairos Future den 22 februari 2012 presenterade sin studie om IT och digital kompetens i skolan. Den beställda specialstudien satte lokala värden, inhämtade från bl a 80 lärare och ett antal fokusgrupper i Skövde, i relation till nationella. Den gav en övergripande kartläggning av användningen av IT-stöd i undervisningen, behov av kompetensutveckling för medarbetare samt en bild av elevers och vårdnadshavares förväntningar.

Visst har vi förtroendevalda goda ambitioner för skolan! Det är dessutom så att dessa ambitioner paras med influenser, råd och förslag från experter och sakkunniga. Sådana finns först och främst i skolförvaltningen. Kommunens skolkompetens är på intet vis begränsad till att omfatta endast de två skribenterna.

Anders G Johansson (M)

skolnämndens ordförande, Skövde

Svar till Österström och Fredriksson (SLA 02 oktober).

Nej, ingen yrkesgrupp har fått den ”generella uppvärdering” av lönen, som skribenterna felaktigt påstår. Detta eftersom individuell lönesättning tillämpas. Måltidsbiträden och elevassistenter ingick för övrigt inte alls bland de arbetstagare som omfattades av lönesatsningen om 13,5 miljoner kronor. Fel igen således.

Det är däremot riktigt att lönemedel avsatts och använts för löner till de lärare som ingått annat arbetstidsavtal innebärande 40 timmars tjänstgöring på skolan. Ersättningarna för detta definieras dock i det centrala läraravtalet och är därför ingenting som Skövde kommun har full rådighet över. Utvärderingen, som Högskolan i Borås ansvarar för inom ramen för ett forskningsprojekt intill 2015, utgår från de målsättningar som överenskommits i ett avtal med Lärarförbundet.

Skövde har för samtliga personalkategorier ambitionen att vara konkurrenskraftig, men inte löneledande. Således följs löpande löneutvecklingen i relevanta kommuner. Lönerna anpassas för att vara konkurrenskraftiga nog för att kunna attrahera och anställa medarbetare med efterfrågad kompetens. Enligt Lärarförbundets skolranking har Skövde sedan 2011 kilat förbi hela 111 kommuner när det handlar om lärarlöner. Kommunens medianlöner för grund- och gymnasielärare ligger också över riksgenomsnittet. Det är fakta.

Beträffande en-till-en-datorerna är det så att företrädare för företaget Kairos Future den 22 februari 2012 presenterade sin studie om IT och digital kompetens i skolan. Den beställda specialstudien satte lokala värden, inhämtade från bl a 80 lärare och ett antal fokusgrupper i Skövde, i relation till nationella. Den gav en övergripande kartläggning av användningen av IT-stöd i undervisningen, behov av kompetensutveckling för medarbetare samt en bild av elevers och vårdnadshavares förväntningar.

Visst har vi förtroendevalda goda ambitioner för skolan! Det är dessutom så att dessa ambitioner paras med influenser, råd och förslag från experter och sakkunniga. Sådana finns först och främst i skolförvaltningen. Kommunens skolkompetens är på intet vis begränsad till att omfatta endast de två skribenterna.

Anders G Johansson (M)

skolnämndens ordförande, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.