08 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:01

Vi har det bra – men också höga skatter

replik

Lara Kings skrev i SLA 4 oktober under rubriken Vi har det bra i Sverige. Ja, att det är bra på många sätt kan man hålla med om. Vi har framförallt fred, demokrati och ett bra rättssystem. Landet ligger även hyggligt bra till när det gäller mänskliga rättigheter, vi har en god äldrevård (tvåa i världen enligt färsk undersökning), skolan har nog en hygglig nivå men kan bli en hel del bättre, landet har kommit ett bra stycke inom miljöområdet och vården är i många fall god. Vår befolkning utgör 0,13 procent av världens totala befolkning. Ändå leder landet ”innovationsligan”.

För mycket av ovanstående får vi också betala höga skatter, landet ligger i den absoluta toppen i skatt. Saken har en mängd olika motiv och aspekter. Politiker måste gå balansgång mellan vad som är rimligt t ex avseende ekonomisk utjämning och aspekten att skatt kan vara direkt förtryckande och hämmande för ekonomisk utveckling. I det sistnämnda avseendet ser det minst sagt riskabelt ut med den nya röd-gröna regeringens intentioner.

Loke

Lara Kings skrev i SLA 4 oktober under rubriken Vi har det bra i Sverige. Ja, att det är bra på många sätt kan man hålla med om. Vi har framförallt fred, demokrati och ett bra rättssystem. Landet ligger även hyggligt bra till när det gäller mänskliga rättigheter, vi har en god äldrevård (tvåa i världen enligt färsk undersökning), skolan har nog en hygglig nivå men kan bli en hel del bättre, landet har kommit ett bra stycke inom miljöområdet och vården är i många fall god. Vår befolkning utgör 0,13 procent av världens totala befolkning. Ändå leder landet ”innovationsligan”.

För mycket av ovanstående får vi också betala höga skatter, landet ligger i den absoluta toppen i skatt. Saken har en mängd olika motiv och aspekter. Politiker måste gå balansgång mellan vad som är rimligt t ex avseende ekonomisk utjämning och aspekten att skatt kan vara direkt förtryckande och hämmande för ekonomisk utveckling. I det sistnämnda avseendet ser det minst sagt riskabelt ut med den nya röd-gröna regeringens intentioner.

Loke

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.