09 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:01

Överklaganden och krångel hinder för nya bostäder

Debatt:

Bostadsbristen är en stor och problematisk utmaning för Sverige. Att flytta för studier blir komplicerat och företag får problem vid rekryteringar när arbetskraften inte hittar boende. Allra svårast blir det för de som inte vill eller kan köpa en bostad.

Bostadsbristen har flera orsaker, enligt flera experter är överklagandeprocessen för bygglov och detaljplaner en av dem. Långa handläggningstider och många överklaganden kan i värsta fall försena ett bygge tio år, många projekt kan stupa redan där, även om efterfrågan är stor.

Man tror ofta att detta är ett storstadsproblem men en ny rapport från Fastighetsägarna visar att det överklagas allra mest per capita i vissa småorter. Det stämmer väl även för Skaraborg där Karlsborg toppar på 43:e plats följt av Götene, Vara, Hjo, Skara, Mariestad och Töreboda som alla är mindre men har fler överklaganden än Skövde som återfinns först på 209:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Ordningen därefter är i fallande ordning Lidköping, Falköping, Gullspång, Tibro, Grästorp, Tidaholm och sist Essunga på en hedersam 283:e plats.

Att det finns möjlighet att överklaga är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Som branschföreträdare vill vi verka för en rättsäker och smidig överklagandeprocess, men det finns anledning ifrågasätta om dagens ordning är demokratiskt optimal.

Reglerna för vem som får överklaga ett nybygge är väldigt generösa. Även om du är bosatt på andra sidan staden kan du överklaga en detaljplan som påverkar dig högst marginellt. I det svenska systemet går det också att överklaga ett byggbeslut i fler juridiska instanser än vad som är möjligt i ett brottmål. Eftersom byggprocessen innehåller flera delmoment är det också möjligt att överklaga samma bygge vid flera olika tillfällen.

Alla dessa faktorer gynnar okynnesöverklagandet vilket innebär att plan- och bygglovsprocessen tar mycket längre tid än vad den borde göra. I teorin kan en enda person lägga veto mot nya bostäder för hundratals människor i kommunen under flera år. Så är det knappast tänkt att lagen ska fungera.

I våras föreslog en offentlig utredning att Länsstyrelsen plockas bort som instans för överklaganden av detaljplaner. Det är ett bra förslag som inte bör glömmas bort av den nya regeringen. Vi tycker också att kretsen av personer som har rätt att överklaga begränsas. Det är inte rimligt att bostäder stoppas av personer som inte direkt berörs. Vidare bör man inte kunna överklaga olika delmoment av byggprocessen, utan bara projektet som helhet.

Dessa förändringar skulle förbättra möjligheten till nya bostäder avsevärt. Det vore en fin present till alla svenska städer som vill växa, till alla företag som vill rekrytera och framförallt till alla människor som idag hoppas på en bostad.

Mattias Peterson

ansvarig näringspolitik

Fastighetsägarna Skaraborg

David Björnberg

utredare

Fastighetsägarna GFR

Bostadsbristen är en stor och problematisk utmaning för Sverige. Att flytta för studier blir komplicerat och företag får problem vid rekryteringar när arbetskraften inte hittar boende. Allra svårast blir det för de som inte vill eller kan köpa en bostad.

Bostadsbristen har flera orsaker, enligt flera experter är överklagandeprocessen för bygglov och detaljplaner en av dem. Långa handläggningstider och många överklaganden kan i värsta fall försena ett bygge tio år, många projekt kan stupa redan där, även om efterfrågan är stor.

Man tror ofta att detta är ett storstadsproblem men en ny rapport från Fastighetsägarna visar att det överklagas allra mest per capita i vissa småorter. Det stämmer väl även för Skaraborg där Karlsborg toppar på 43:e plats följt av Götene, Vara, Hjo, Skara, Mariestad och Töreboda som alla är mindre men har fler överklaganden än Skövde som återfinns först på 209:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Ordningen därefter är i fallande ordning Lidköping, Falköping, Gullspång, Tibro, Grästorp, Tidaholm och sist Essunga på en hedersam 283:e plats.

Att det finns möjlighet att överklaga är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Som branschföreträdare vill vi verka för en rättsäker och smidig överklagandeprocess, men det finns anledning ifrågasätta om dagens ordning är demokratiskt optimal.

Reglerna för vem som får överklaga ett nybygge är väldigt generösa. Även om du är bosatt på andra sidan staden kan du överklaga en detaljplan som påverkar dig högst marginellt. I det svenska systemet går det också att överklaga ett byggbeslut i fler juridiska instanser än vad som är möjligt i ett brottmål. Eftersom byggprocessen innehåller flera delmoment är det också möjligt att överklaga samma bygge vid flera olika tillfällen.

Alla dessa faktorer gynnar okynnesöverklagandet vilket innebär att plan- och bygglovsprocessen tar mycket längre tid än vad den borde göra. I teorin kan en enda person lägga veto mot nya bostäder för hundratals människor i kommunen under flera år. Så är det knappast tänkt att lagen ska fungera.

I våras föreslog en offentlig utredning att Länsstyrelsen plockas bort som instans för överklaganden av detaljplaner. Det är ett bra förslag som inte bör glömmas bort av den nya regeringen. Vi tycker också att kretsen av personer som har rätt att överklaga begränsas. Det är inte rimligt att bostäder stoppas av personer som inte direkt berörs. Vidare bör man inte kunna överklaga olika delmoment av byggprocessen, utan bara projektet som helhet.

Dessa förändringar skulle förbättra möjligheten till nya bostäder avsevärt. Det vore en fin present till alla svenska städer som vill växa, till alla företag som vill rekrytera och framförallt till alla människor som idag hoppas på en bostad.

Mattias Peterson

ansvarig näringspolitik

Fastighetsägarna Skaraborg

David Björnberg

utredare

Fastighetsägarna GFR

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.