10 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:20

Folkviljan slår nu igenom

Debatt:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten.

För oss är detta en självklarhet och det sätt på vilket den svenska välfärden byggdes upp under årtionden av socialdemokratiska regeringar. När intresseorganisationer för de privata aktörerna nu basunerar ut att den svenska välfärden nedmonteras talar de i egenintresset av att kunna ta ut skattemedel som vinst.

Sanningen är att den svenska välfärden återtas och åter kommer under demokratisk kontroll. Vi återgår till en situation där du som invånare kan utkräva ett ansvar av de politiker du valt.

Regleringarna ska omfatta skola inklusive förskola, äldreomsorg, det vill säga hemtjänst och äldreboende, vård vad avser sjukhus och primärvård samt HVB-hem. Regeringen lägger förslag om detta under 2016.

Regeringen och Vänsterpartiet vill ge kommunerna avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte.

Överenskommelsen innebär också att tvångs-LOV ska upphävas. Ett nytt regelverk angående valfrihetssystem blir gällande då nya regler för att begränsa vinsterna i välfärden börjar gälla. I avvaktan på ny lagstiftning ska de kommuner och landsting som väljer att tillämpa LOV kunna begränsa antalet utförare och pröva avtalen regelbundet. Kommuner och landsting ska kunna avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart icke-kommersiella aktörer.

Överenskommelsen innebär även att skatteplanering begränsas, att det ska vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande vid offentlig upphandling av tjänster, att offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla även i den privat utförda välfärden, att ekonomin ska redovisas på enhetsnivå, att försäkringspatienter inte ska kunna gå förbi kön i den offentligt finansierade vården samt att universitets- eller regionsjukhus inte ska kunna privatiseras.

Vi är övertygade om att en klar majoritet av det svenska folket anser att skattemedel ska användas till det de är avsedda för; vård, skola och omsorg, och inte till vinstutdelning i privata bolag.

Nu föreslår den socialdemokratiskt ledda regering att det blir så.

Carina Ohlsson, Lidköping

Patrik Björck, Falköping

Monica Green, Skövde

Erik Ezelius, Tidaholm

riksdagsledamöter (S)

Skaraborg

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten.

För oss är detta en självklarhet och det sätt på vilket den svenska välfärden byggdes upp under årtionden av socialdemokratiska regeringar. När intresseorganisationer för de privata aktörerna nu basunerar ut att den svenska välfärden nedmonteras talar de i egenintresset av att kunna ta ut skattemedel som vinst.

Sanningen är att den svenska välfärden återtas och åter kommer under demokratisk kontroll. Vi återgår till en situation där du som invånare kan utkräva ett ansvar av de politiker du valt.

Regleringarna ska omfatta skola inklusive förskola, äldreomsorg, det vill säga hemtjänst och äldreboende, vård vad avser sjukhus och primärvård samt HVB-hem. Regeringen lägger förslag om detta under 2016.

Regeringen och Vänsterpartiet vill ge kommunerna avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte.

Överenskommelsen innebär också att tvångs-LOV ska upphävas. Ett nytt regelverk angående valfrihetssystem blir gällande då nya regler för att begränsa vinsterna i välfärden börjar gälla. I avvaktan på ny lagstiftning ska de kommuner och landsting som väljer att tillämpa LOV kunna begränsa antalet utförare och pröva avtalen regelbundet. Kommuner och landsting ska kunna avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart icke-kommersiella aktörer.

Överenskommelsen innebär även att skatteplanering begränsas, att det ska vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande vid offentlig upphandling av tjänster, att offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla även i den privat utförda välfärden, att ekonomin ska redovisas på enhetsnivå, att försäkringspatienter inte ska kunna gå förbi kön i den offentligt finansierade vården samt att universitets- eller regionsjukhus inte ska kunna privatiseras.

Vi är övertygade om att en klar majoritet av det svenska folket anser att skattemedel ska användas till det de är avsedda för; vård, skola och omsorg, och inte till vinstutdelning i privata bolag.

Nu föreslår den socialdemokratiskt ledda regering att det blir så.

Carina Ohlsson, Lidköping

Patrik Björck, Falköping

Monica Green, Skövde

Erik Ezelius, Tidaholm

riksdagsledamöter (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.