11 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:01

Utan invandring avfolkas Västra Götaland

debatt:

I Västra Götaland skulle alla utom 12 kommuner ha en minskande befolkning utan invandringen, men tack vare invandringen kan Falköping, Mariestad och Stenungsund uppvisa en liten befolkningsökning och övriga kommuner ett avsevärt mindre tapp än annars.

Vi ser samma bild i större delen av Sverige; en snabb urbanisering och avfolkning av landsbygden mildras och motverkas av de nyanlända till Sverige. Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges 290 kommuner minskande befolkning förra året. Våra beräkningar, som finns tillgängliga på Fores hemsida, visar att om det inte hade varit för invandringen skulle inte mindre än 220 av landets 290 kommuner ha haft minskande befolkning.

Kommuner med minskande befolkning kännetecknas av en högre medelålder än riket i snitt, en lägre andel högutbildade och en lägre andel utrikesfödda, vilket är en mycket problematisk kombination. Den höga medelåldern innebär att dessa kommuner, nu eller om några år, har många äldre som behöver service och omsorg, och allt färre yngre som kan ordna detta. Därmed har nytillkomna invandrare en nyckelroll för dessa kommuner, särskilt om man utöver ambitionen att tillhandahålla grundläggande service åt de som redan bor där också vill utveckla det lokala näringslivet och attrahera andra att flytta till bygden. En förutsättning för detta är också att vi fortsätter att arbeta för att nya svenskar snabbare kommer i arbete.

Invandrare spelar redan en stor roll på den svenska arbetsmarknaden. De är överrepresenterade i många grupper som är centrala för välfärden: 17 procent av alla undersköterskor, 29 procent av landstingens lokalvårdare och 31 procent av läkarna och tandläkarna är utrikesfödda. Siffrorna är från 2012, då 15,4 procent av befolkningen totalt sett var utrikesfödd.

Med en fortsatt invandring kommer hela Sverige att kunna leva även i framtiden. Det kommer att finnas människor som spelar division 6-fotboll, reser midsommarstången, föder barn och tar hand om varandra även i glesbygden. Om fotbollsspelarna, midsommarfirarna, mammorna och omsorgspersonalen pratar två språk i hemmet, lagar annan mat än den vi är vana vid eller firar andra högtidsdagar, så ser vi att det berikar det svenska samhället.

I debatten hävdas ibland att invandringen är ett hot mot Sverige. Våra studier visar att den bedömningen är klent förankrad i verkligheten.

Andreas Bergström

vice vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores

Anna Rehnvall

chef för migrationsprogrammet, Fores

I Västra Götaland skulle alla utom 12 kommuner ha en minskande befolkning utan invandringen, men tack vare invandringen kan Falköping, Mariestad och Stenungsund uppvisa en liten befolkningsökning och övriga kommuner ett avsevärt mindre tapp än annars.

Vi ser samma bild i större delen av Sverige; en snabb urbanisering och avfolkning av landsbygden mildras och motverkas av de nyanlända till Sverige. Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges 290 kommuner minskande befolkning förra året. Våra beräkningar, som finns tillgängliga på Fores hemsida, visar att om det inte hade varit för invandringen skulle inte mindre än 220 av landets 290 kommuner ha haft minskande befolkning.

Kommuner med minskande befolkning kännetecknas av en högre medelålder än riket i snitt, en lägre andel högutbildade och en lägre andel utrikesfödda, vilket är en mycket problematisk kombination. Den höga medelåldern innebär att dessa kommuner, nu eller om några år, har många äldre som behöver service och omsorg, och allt färre yngre som kan ordna detta. Därmed har nytillkomna invandrare en nyckelroll för dessa kommuner, särskilt om man utöver ambitionen att tillhandahålla grundläggande service åt de som redan bor där också vill utveckla det lokala näringslivet och attrahera andra att flytta till bygden. En förutsättning för detta är också att vi fortsätter att arbeta för att nya svenskar snabbare kommer i arbete.

Invandrare spelar redan en stor roll på den svenska arbetsmarknaden. De är överrepresenterade i många grupper som är centrala för välfärden: 17 procent av alla undersköterskor, 29 procent av landstingens lokalvårdare och 31 procent av läkarna och tandläkarna är utrikesfödda. Siffrorna är från 2012, då 15,4 procent av befolkningen totalt sett var utrikesfödd.

Med en fortsatt invandring kommer hela Sverige att kunna leva även i framtiden. Det kommer att finnas människor som spelar division 6-fotboll, reser midsommarstången, föder barn och tar hand om varandra även i glesbygden. Om fotbollsspelarna, midsommarfirarna, mammorna och omsorgspersonalen pratar två språk i hemmet, lagar annan mat än den vi är vana vid eller firar andra högtidsdagar, så ser vi att det berikar det svenska samhället.

I debatten hävdas ibland att invandringen är ett hot mot Sverige. Våra studier visar att den bedömningen är klent förankrad i verkligheten.

Andreas Bergström

vice vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores

Anna Rehnvall

chef för migrationsprogrammet, Fores

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.