11 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:01

Förnybar energi är framtiden

Energi:

Svar till skribenten ”Pietro” i SLA 4/10.

Svensk kärnkraft är gammal och en regering som tar ansvar måste ha en plan för ny elproduktion. Av de tio reaktorer vi har i landet har fyra passerat den tekniska livslängd de byggdes för – 40 år. Framtiden är förnybar och Miljöpartiets mål är 100 procent förnybar energi.

I världen byggs förnybar energi ut snabbare än både kärnkraft och kolkraft. Sverige har unika möjligheter med förnybar energi från skog, vatten, sol och vind. Vi har också stora möjligheter att använda energi smartare och på så sätt minska energianvändningen. Det sparar både pengar och miljö.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i vår överenskommelse enats om målet att all vår energi ska komma från förnybar energi på sikt. Kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Vi föreslår att höja målet för elcertifikatsystemet som är garanten för fortsatt utbyggnad av förnybar energi och att Sverige tar klimatansvar.

En analys av vad som händer i omvärlden visar att förnybar energi är det bästa för hushåll och företag. I Finland försöker man bygga ny kärnkraft och den elen kommer att kosta 1 krona per kilowattimme. Det är samma kostnad för kärnkraften i Storbritannien. I Sverige bygger vi vindkraft för halva den kostnaden – 50 öre per kilowattimme.

Det är också ett faktum att svenska folket väljer förnybar energi framför kärnkraft. Det är fler som vill avveckla kärnkraften än bygga ny enligt senaste mätningen från SOM-institutet. Den som värnar om miljön, säkerhet och rimliga elpriser ser att förnybar energi är det klokaste.

Lise Nordin (MP)

energipolitisk talesperson

Svar till skribenten ”Pietro” i SLA 4/10.

Svensk kärnkraft är gammal och en regering som tar ansvar måste ha en plan för ny elproduktion. Av de tio reaktorer vi har i landet har fyra passerat den tekniska livslängd de byggdes för – 40 år. Framtiden är förnybar och Miljöpartiets mål är 100 procent förnybar energi.

I världen byggs förnybar energi ut snabbare än både kärnkraft och kolkraft. Sverige har unika möjligheter med förnybar energi från skog, vatten, sol och vind. Vi har också stora möjligheter att använda energi smartare och på så sätt minska energianvändningen. Det sparar både pengar och miljö.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i vår överenskommelse enats om målet att all vår energi ska komma från förnybar energi på sikt. Kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Vi föreslår att höja målet för elcertifikatsystemet som är garanten för fortsatt utbyggnad av förnybar energi och att Sverige tar klimatansvar.

En analys av vad som händer i omvärlden visar att förnybar energi är det bästa för hushåll och företag. I Finland försöker man bygga ny kärnkraft och den elen kommer att kosta 1 krona per kilowattimme. Det är samma kostnad för kärnkraften i Storbritannien. I Sverige bygger vi vindkraft för halva den kostnaden – 50 öre per kilowattimme.

Det är också ett faktum att svenska folket väljer förnybar energi framför kärnkraft. Det är fler som vill avveckla kärnkraften än bygga ny enligt senaste mätningen från SOM-institutet. Den som värnar om miljön, säkerhet och rimliga elpriser ser att förnybar energi är det klokaste.

Lise Nordin (MP)

energipolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.