13 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:20

Tryggheten i svensk energiförsörjning krackelerar

debatt:

Miljöpartiet grundades med syfte att avveckla kärnkraften. Det var det kravet som gav partiet sin identitet och sitt existensberättigande. Idag sitter Miljöpartiet för första gången i regeringsställning med ambitionen att åstadkomma den avveckling som partiet väntat på i decennier. Åsa Romson menar att uppgörelsen med Socialdemokraterna innebär att Miljöpartiet säkerligen kan uppfylla sitt vallöfte om att avveckla två reaktorer under denna mandatperiod. Det är ett mycket oroväckande besked.

Kärnkraften har i ett halvt sekel varit ett av grundfundamenten för Sveriges ekonomiska utveckling. Kärnkraften skapar jobb och ger oss välfärd samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Den står för 40 procent av vår elproduktion. Nedlagda pappersbruk betyder i förlängningen nedlagda sjukhus och äldreboenden. Kärnkraften har tillsammans med vattenkraften bidragit till konkurrensfördelar för svensk industri som gjort det möjligt att växa och konkurrera på en global marknad. Att behålla kärnkraften fram tills eventuell annan energi kan ta över handlar om att Sverige ska vara en industrination också i framtiden.

Vi är mycket stolta över att Alliansregeringen byggt ut vindkraften med historiska mått under vår tid vid makten. Men problemet är att vindkraften bara fungerar när det blåser. Vi kan inte vara beroende av energikällor som i sin tur är väderberoende. Sverige behöver baskraft som fungerar året om. Avvecklad kärnkraft innan andra energikällor kan täcka upp innebär att vi kommer att behöva importera kol eller gas. Tyskland är ett land som valt att avveckla kärnkraften med ambitionen att ersätta den med förnybara energikällor. Idag ser vi att kolkraftsproduktionen ökar när kärnkraften läggs ner eftersom elen inte annars räcker till. Att göra el av kol skapar växthusgaser som givetvis inte bara är miljöskadliga där de produceras utan även dit vindarna för dem.

Om den rödgröna regeringen bjuder in till energisamtal så kommer Folkpartiet självklart att delta i dem. Vi välkomnar att Stefan Löfven sträcker ut en hand men då kan inte Miljöpartiet samtidigt på förhand hävda att reaktorerna ska läggas ner, eftersom samtalen då blir meningslösa. Våra ingångsvärden kommer att vara Alliansens energipolitiska överenskommelse som innebär att tillåta ny kärnkraft. Det är en inriktning som har stor majoritet i Sveriges riksdag.

Vi ser nu att Miljöpartiet med hjälp av Socialdemokraterna tänker försöka förhindra nybyggnation av ny, säkrare och effektivare kärnkraft genom att den nya regeringen ändrar ägardirektiven till Vattenfall. Men de nuvarande ägardirektiven är förankrade genom riksdagsbeslut 2010. Nya ändringar bör därför också godkännas av riksdagen.

Det var Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson som en gång i tiden byggde ut kärnkraften för att trygga jobb och välfärd. Den nuvarande regeringens agerande går i motsatt riktning. Från Folkpartiets sida ska vi göra allt för att säkra energi till konkurrenskraftiga priser och att vi inte skall låsas in i ett energiberoende från exempelvis tysk kolkraft eller rysk gas.

Pär Johnson (FP)

länsförbundsordförande

Miljöpartiet grundades med syfte att avveckla kärnkraften. Det var det kravet som gav partiet sin identitet och sitt existensberättigande. Idag sitter Miljöpartiet för första gången i regeringsställning med ambitionen att åstadkomma den avveckling som partiet väntat på i decennier. Åsa Romson menar att uppgörelsen med Socialdemokraterna innebär att Miljöpartiet säkerligen kan uppfylla sitt vallöfte om att avveckla två reaktorer under denna mandatperiod. Det är ett mycket oroväckande besked.

Kärnkraften har i ett halvt sekel varit ett av grundfundamenten för Sveriges ekonomiska utveckling. Kärnkraften skapar jobb och ger oss välfärd samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Den står för 40 procent av vår elproduktion. Nedlagda pappersbruk betyder i förlängningen nedlagda sjukhus och äldreboenden. Kärnkraften har tillsammans med vattenkraften bidragit till konkurrensfördelar för svensk industri som gjort det möjligt att växa och konkurrera på en global marknad. Att behålla kärnkraften fram tills eventuell annan energi kan ta över handlar om att Sverige ska vara en industrination också i framtiden.

Vi är mycket stolta över att Alliansregeringen byggt ut vindkraften med historiska mått under vår tid vid makten. Men problemet är att vindkraften bara fungerar när det blåser. Vi kan inte vara beroende av energikällor som i sin tur är väderberoende. Sverige behöver baskraft som fungerar året om. Avvecklad kärnkraft innan andra energikällor kan täcka upp innebär att vi kommer att behöva importera kol eller gas. Tyskland är ett land som valt att avveckla kärnkraften med ambitionen att ersätta den med förnybara energikällor. Idag ser vi att kolkraftsproduktionen ökar när kärnkraften läggs ner eftersom elen inte annars räcker till. Att göra el av kol skapar växthusgaser som givetvis inte bara är miljöskadliga där de produceras utan även dit vindarna för dem.

Om den rödgröna regeringen bjuder in till energisamtal så kommer Folkpartiet självklart att delta i dem. Vi välkomnar att Stefan Löfven sträcker ut en hand men då kan inte Miljöpartiet samtidigt på förhand hävda att reaktorerna ska läggas ner, eftersom samtalen då blir meningslösa. Våra ingångsvärden kommer att vara Alliansens energipolitiska överenskommelse som innebär att tillåta ny kärnkraft. Det är en inriktning som har stor majoritet i Sveriges riksdag.

Vi ser nu att Miljöpartiet med hjälp av Socialdemokraterna tänker försöka förhindra nybyggnation av ny, säkrare och effektivare kärnkraft genom att den nya regeringen ändrar ägardirektiven till Vattenfall. Men de nuvarande ägardirektiven är förankrade genom riksdagsbeslut 2010. Nya ändringar bör därför också godkännas av riksdagen.

Det var Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson som en gång i tiden byggde ut kärnkraften för att trygga jobb och välfärd. Den nuvarande regeringens agerande går i motsatt riktning. Från Folkpartiets sida ska vi göra allt för att säkra energi till konkurrenskraftiga priser och att vi inte skall låsas in i ett energiberoende från exempelvis tysk kolkraft eller rysk gas.

Pär Johnson (FP)

länsförbundsordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.