13 okt 2014 06:01

07 jan 2015 10:21

Allt är inte elände!

:

Jan Larssons ledare i måndags beskriver allt elände som hänt inom Skövdes idrottsanläggningar. Det finns förklaringar. Det vet Jan Larsson, men det berörs inte i ledaren. Listan blev inte särskilt lång, men varje fel är självklart ett fel för mycket.

Någon gång borde man också beskriva allt positivt som hänt inom Skövdes idrottsliv.

Inför valet 2010 hade Folkpartiet en lista över vallöften för kultur och fritidssektorn, varav de flesta är genomförda tillsammans med alliansen i Skövde:

1. Ungdomens hus ska starta 2011, vara centralt placerad och ha en fullt fungerande verksamhet inom två år.

Vi invigde Nyeport, möjligheternas hus, 2013 och har redan idag en fullt fungerande enhet tillsammans med de nio fritidsgårdarna. Att fritidsgårdarna skulle flyttas till fritidsnämnden var ett förslag och en motion vi hade redan i mitten på 90-talet. Nu har fritidsnämnden huvudansvaret för ungdomars fritid.

2. Föreningsbidrag och villkor ska vara likvärdiga och jämställda för samtliga kultur-, fritids- och handikappföreningar i Skövde kommun.

Föreningsbidragsutredningen har, mycket p g a ombyten på kommundirektörsposten, dragit ut på tiden. Nu till hösten kommer dock några delbeslut att tas. Innehållet vet jag ännu inte mycket om, men troligen kommer detta att kosta resurser, vilket jag tror är ofrånkomligt. Vi kommer att fortsätta att arbeta för mer rättvisa.

3. Kulturhuset i Skövde ska även i framtiden spela en viktig roll. För det krävs både om- och tillbyggnad av lokalerna samt en långsiktig plan för hur verksamheten ska utvecklas.

Om- och tillbyggnad har skett. En långsiktig plan för verksamheten kommer att utvecklas.

4. Skövde behöver en friidrottshall. Var den skall ligga bör undersökas, men helt klart är att det finns ett stort behov och Folkpartiet kommer att agera för att vi får en fullgod inomhusanläggning för friidrott – gärna i kombination med möjlighet till andra aktiviteter.

Vi hade ingen möjlighet att övertyga kommunledningen om behovet av 60–80 miljoner för vår friidrottshall/multiarena mm. I stället har vi skapat en fullgod tillfällig träningshall för friidrott och samtidigt gett bordtennis och klättringen fina möjligheter för träning. Denna hall hyr vi tillfälligt (6–8 år) hos Arne Lorentzon på Paroc-området. Under den tiden bör planerna på en multiarena utvecklas.

4. Lagidrott, vintersport och Kultomtens ridanläggning ska ha fortsatt goda möjligheter att utveckla sina verksamheter – särskilt med fokus på barn och ungdomar.

Kultomtens ridanläggning har renoverats för 6–7 miljoner. Föreningen är nöjd med insatserna.

Planeringen att anlägga två konstgräsplaner, för framför allt ungdomsfotbollen, på Lillegården nu under 2014 har fördröjts p g a miljöfrågor och vattentäkter.

Clasborg anläggning håller på att byggas till med bl a omklädningsrum. Idrottsklubben där har cirka 400 ungdomar i träning.

Billingens fritidsområde är viktigt för vår framtid. Jag och fritidschefen har varit med och startat den ekonomiska föreningen, som nu arbetar gemensamt med föreningarna och entreprenörerna där uppe.

Vi har byggt ut styrketräningsanläggningen och cross-training längs 2,5 km-spåret. Vi har skapat en allaktivitetsplats för barn och unga. Tränings- och skidspår håller en väldigt hög nationell klass. Konstskidspåret har byggts ut till 1600 meter och trots den dåliga vintern hade vi konstsnö hela säsongen.

Nu siktar vi på breddning och förlängning av skidbacken och utbyggnad av ny liftanläggning. Efter dessa åtgärder blir vi den bästa och längsta backen söder om Dalälven.

Vi har åstadkommit mycket gott för idrottslivet i Skövde och kommer att fortsätta detta arbete de närmaste fyra åren.

Kaj-Eve Enroth (FP)

ordförande i fritidsnämnden

Jan Larssons ledare i måndags beskriver allt elände som hänt inom Skövdes idrottsanläggningar. Det finns förklaringar. Det vet Jan Larsson, men det berörs inte i ledaren. Listan blev inte särskilt lång, men varje fel är självklart ett fel för mycket.

Någon gång borde man också beskriva allt positivt som hänt inom Skövdes idrottsliv.

Inför valet 2010 hade Folkpartiet en lista över vallöften för kultur och fritidssektorn, varav de flesta är genomförda tillsammans med alliansen i Skövde:

1. Ungdomens hus ska starta 2011, vara centralt placerad och ha en fullt fungerande verksamhet inom två år.

Vi invigde Nyeport, möjligheternas hus, 2013 och har redan idag en fullt fungerande enhet tillsammans med de nio fritidsgårdarna. Att fritidsgårdarna skulle flyttas till fritidsnämnden var ett förslag och en motion vi hade redan i mitten på 90-talet. Nu har fritidsnämnden huvudansvaret för ungdomars fritid.

2. Föreningsbidrag och villkor ska vara likvärdiga och jämställda för samtliga kultur-, fritids- och handikappföreningar i Skövde kommun.

Föreningsbidragsutredningen har, mycket p g a ombyten på kommundirektörsposten, dragit ut på tiden. Nu till hösten kommer dock några delbeslut att tas. Innehållet vet jag ännu inte mycket om, men troligen kommer detta att kosta resurser, vilket jag tror är ofrånkomligt. Vi kommer att fortsätta att arbeta för mer rättvisa.

3. Kulturhuset i Skövde ska även i framtiden spela en viktig roll. För det krävs både om- och tillbyggnad av lokalerna samt en långsiktig plan för hur verksamheten ska utvecklas.

Om- och tillbyggnad har skett. En långsiktig plan för verksamheten kommer att utvecklas.

4. Skövde behöver en friidrottshall. Var den skall ligga bör undersökas, men helt klart är att det finns ett stort behov och Folkpartiet kommer att agera för att vi får en fullgod inomhusanläggning för friidrott – gärna i kombination med möjlighet till andra aktiviteter.

Vi hade ingen möjlighet att övertyga kommunledningen om behovet av 60–80 miljoner för vår friidrottshall/multiarena mm. I stället har vi skapat en fullgod tillfällig träningshall för friidrott och samtidigt gett bordtennis och klättringen fina möjligheter för träning. Denna hall hyr vi tillfälligt (6–8 år) hos Arne Lorentzon på Paroc-området. Under den tiden bör planerna på en multiarena utvecklas.

4. Lagidrott, vintersport och Kultomtens ridanläggning ska ha fortsatt goda möjligheter att utveckla sina verksamheter – särskilt med fokus på barn och ungdomar.

Kultomtens ridanläggning har renoverats för 6–7 miljoner. Föreningen är nöjd med insatserna.

Planeringen att anlägga två konstgräsplaner, för framför allt ungdomsfotbollen, på Lillegården nu under 2014 har fördröjts p g a miljöfrågor och vattentäkter.

Clasborg anläggning håller på att byggas till med bl a omklädningsrum. Idrottsklubben där har cirka 400 ungdomar i träning.

Billingens fritidsområde är viktigt för vår framtid. Jag och fritidschefen har varit med och startat den ekonomiska föreningen, som nu arbetar gemensamt med föreningarna och entreprenörerna där uppe.

Vi har byggt ut styrketräningsanläggningen och cross-training längs 2,5 km-spåret. Vi har skapat en allaktivitetsplats för barn och unga. Tränings- och skidspår håller en väldigt hög nationell klass. Konstskidspåret har byggts ut till 1600 meter och trots den dåliga vintern hade vi konstsnö hela säsongen.

Nu siktar vi på breddning och förlängning av skidbacken och utbyggnad av ny liftanläggning. Efter dessa åtgärder blir vi den bästa och längsta backen söder om Dalälven.

Vi har åstadkommit mycket gott för idrottslivet i Skövde och kommer att fortsätta detta arbete de närmaste fyra åren.

Kaj-Eve Enroth (FP)

ordförande i fritidsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.