14 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Den svenska naiviteten är ett hot mot verkligheten

Invandring:

Svar på Andreas Bergström och Anna Rehnvalls debattartikel den 11 oktober. Andreas Bergström och Anna Rehnvall avslutar sin insändare med: ”... invandringen är ett hot mot Sverige. Våra studier visar att den bedömningen är klent förankrad i verkligheten”, slut citat.

Jag undrar vem som är klent förankrad i verkligheten?

Cirka 2 500 personer per vecka söker asyl i Sverige, då är inte anhöriginvandringen medräknad. På grund av bostadsbrist inkvarteras dessa människor på vandrarhem, hotell, campingplatser, m.m. där asylprofitörerna tjänar grova pengar på dessa utsatta människors situation. Kommunerna är ålagda att ordna bostäder, men det är inte lätt, när det inte finns några. Vad blir då nästa steg, borde vara den stående frågan?

Kommunerna får pengar från Migrationsverket för de asylsökande, de första två åren. Sedan får de själva ta över kostnaderna.

Bergström och Rehnvall skriver ingenting om detta, inte heller om ghetttoliknande stadsdelar, företrädesvis i storstäderna. Hög arbetslöshet, bristande utbildning, analfabetism, och mycket annat, som är kopplat till migration.

Ska dessa människor, som söker skydd i Sverige, få en bra livssituation, är det vi som måste grunda för det. Det är knappast vad som sker nu.

Så återigen, jag undrar vem som är klent förankrad i verkligheten?

Conny Östling

Svar på Andreas Bergström och Anna Rehnvalls debattartikel den 11 oktober. Andreas Bergström och Anna Rehnvall avslutar sin insändare med: ”... invandringen är ett hot mot Sverige. Våra studier visar att den bedömningen är klent förankrad i verkligheten”, slut citat.

Jag undrar vem som är klent förankrad i verkligheten?

Cirka 2 500 personer per vecka söker asyl i Sverige, då är inte anhöriginvandringen medräknad. På grund av bostadsbrist inkvarteras dessa människor på vandrarhem, hotell, campingplatser, m.m. där asylprofitörerna tjänar grova pengar på dessa utsatta människors situation. Kommunerna är ålagda att ordna bostäder, men det är inte lätt, när det inte finns några. Vad blir då nästa steg, borde vara den stående frågan?

Kommunerna får pengar från Migrationsverket för de asylsökande, de första två åren. Sedan får de själva ta över kostnaderna.

Bergström och Rehnvall skriver ingenting om detta, inte heller om ghetttoliknande stadsdelar, företrädesvis i storstäderna. Hög arbetslöshet, bristande utbildning, analfabetism, och mycket annat, som är kopplat till migration.

Ska dessa människor, som söker skydd i Sverige, få en bra livssituation, är det vi som måste grunda för det. Det är knappast vad som sker nu.

Så återigen, jag undrar vem som är klent förankrad i verkligheten?

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.