14 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:01

Politikerna vill åter bestämma åt oss

Politik:

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Skaraborg skriver under rubriken ”Folkviljan slår nu igenom” om vad deras kompromiss med Vänsterpartiet om företag i välfärden går ut på. Nyckelmeningen i tiaran är: ”... den svenska välfärden återtas och kommer under demokratisk kontroll. Vi återgår till en situation där du som invånare kan utkräva ansvar av de politiker du valt”.

Innebörden är solklar. Makten över vilken vårdcentral, skola och hemtjänstutförare du ska ha är en fråga där politikerna och inte du vet bäst. Möjligheten att själv kunna bestämma reduceras till en valsedel vart fjärde år. Det är ”demokratisk kontroll” modell socialdemokrati (eller vänsterparti?).

Det kan vara på plats att påpeka något uppenbart.

Den som inte vill att ens skolpeng, ersättning till vårdcentralen eller hemtjänstpeng skall gå till ett företag som gör ett överskott har ju nu för tiden utmärkta möjligheter att välja en offentlig eller ideell utförare. Tack vare införandet av kundval och valfrihet ligger den makten numera hos den enskilde själv. Valfriheten att välja just offentlig verksamhet är dessutom stor då den mesta verksamheten bedrivs av kommuner och landsting. Hur det kan vara en ”demokratisering” att reducera den enskildes val till att rösta vart fjärde år istället för att själv, här och nu, få bestämma måste ju ses som ett utslag för en långt gången maktsjuka.

Ingen verksamhet blir med automatik bättre eller sämre för att den är privat eller offentlig. Det finns gott om exempel på skrämmande missförhållanden och lysande exempel såväl bland kommunala skolor och äldreboenden som privata. Likaså inom sjukvården. När Socialstyrelsen mätt kvalitén inom privat och offentlig verksamhet ser de relativt små skillnader som dock pekar på att de privata är bättre på systematiken i kvalitetsarbetet. De bärande, faktabaserade, skälen för att påstå att privata företag skulle vara sämre på att leverera kvalitet saknar således grund.

Den senaste överenskommelsen mellan de röd-gröna partierna bygger på populistisk plakatpolitik och en önskan om att få styra människors vardag snarare än en vilja att utveckla välfärden på riktigt. Det kan dock vara på plats med ytterligare ett uppenbart faktapåpekande: ”Folkviljan” var inte tillräckligt stor i frågan för att säkra en egen majoritet åt de röd-gröna i riksdagen. Något den som tror sig veta bättre än politikerna har skäl att vara tacksam för.

Johan Åsbrink

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Skaraborg skriver under rubriken ”Folkviljan slår nu igenom” om vad deras kompromiss med Vänsterpartiet om företag i välfärden går ut på. Nyckelmeningen i tiaran är: ”... den svenska välfärden återtas och kommer under demokratisk kontroll. Vi återgår till en situation där du som invånare kan utkräva ansvar av de politiker du valt”.

Innebörden är solklar. Makten över vilken vårdcentral, skola och hemtjänstutförare du ska ha är en fråga där politikerna och inte du vet bäst. Möjligheten att själv kunna bestämma reduceras till en valsedel vart fjärde år. Det är ”demokratisk kontroll” modell socialdemokrati (eller vänsterparti?).

Det kan vara på plats att påpeka något uppenbart.

Den som inte vill att ens skolpeng, ersättning till vårdcentralen eller hemtjänstpeng skall gå till ett företag som gör ett överskott har ju nu för tiden utmärkta möjligheter att välja en offentlig eller ideell utförare. Tack vare införandet av kundval och valfrihet ligger den makten numera hos den enskilde själv. Valfriheten att välja just offentlig verksamhet är dessutom stor då den mesta verksamheten bedrivs av kommuner och landsting. Hur det kan vara en ”demokratisering” att reducera den enskildes val till att rösta vart fjärde år istället för att själv, här och nu, få bestämma måste ju ses som ett utslag för en långt gången maktsjuka.

Ingen verksamhet blir med automatik bättre eller sämre för att den är privat eller offentlig. Det finns gott om exempel på skrämmande missförhållanden och lysande exempel såväl bland kommunala skolor och äldreboenden som privata. Likaså inom sjukvården. När Socialstyrelsen mätt kvalitén inom privat och offentlig verksamhet ser de relativt små skillnader som dock pekar på att de privata är bättre på systematiken i kvalitetsarbetet. De bärande, faktabaserade, skälen för att påstå att privata företag skulle vara sämre på att leverera kvalitet saknar således grund.

Den senaste överenskommelsen mellan de röd-gröna partierna bygger på populistisk plakatpolitik och en önskan om att få styra människors vardag snarare än en vilja att utveckla välfärden på riktigt. Det kan dock vara på plats med ytterligare ett uppenbart faktapåpekande: ”Folkviljan” var inte tillräckligt stor i frågan för att säkra en egen majoritet åt de röd-gröna i riksdagen. Något den som tror sig veta bättre än politikerna har skäl att vara tacksam för.

Johan Åsbrink

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.