15 okt 2014 06:01

07 jan 2015 10:21

Osmittat kött till våra barn och äldre!

:

Alliansen i Skövdes budget för svenskt kött räcker inte till. 30 procent importerat kött kommer fortfarande att tillagas i kommunens kök.

Var femte förpackning danskt griskött i affärerna innehöll svårbekämpade grisbakterier, MRSA, i en färsk undersökning.

Djurskötare som arbetar med smittade grisar, veterinärer och slaktare är de främsta riskgrupperna att bli smittade med gris-MRSA. När andelen smittat kött nu fördubblas varje år – 2009 innehöll 5 procent av danska grisköttsförpackningarna MRSA; nu är det 20 procent – kan man förvänta sig att smittan också når nästa steg i matkedjan – personer som arbetar med MRSA-smittat kött i stor skala, t ex restaurangpersonal och anställda i kommunala dagis-, skol- och äldreomsorgskök. Det händer ju att man ibland skär sig eller bränner sig i köket och med MRSA-smitta omkring sig i ett stressigt storkök, kan man få smitta i sår, eller sprida den genom dålig hygien. Den kan sedan föras vidare till dem som ska äta. Billigt kött kan bli dyrt i längden.

Föräldrar till 64 danska barn under 15 år har under 2014 fått veta att deras barn smittats av gris-MRSA, enligt tidskriften Ingeniören. Det är fyra gånger fler barn än förra året. 24 av barnen är känsliga spädbarn under ett år och minst tio barn har fötts med infektioner i öronen eller ögonen. Danska myndigheter anser att det inte är idé att antibiotikabehandla MRSA-smittade personer som arbetar i grisproduktionen. Detta på grund av att de snabbt skulle smittas igen, när de går tillbaka till sina jobb. Det får deras barn lida för.

Livsmedelsverket och svenska matkedjor skriver att MRSA i kött inte smittar människor. Experter anser att det är att vilseleda människor. Torben Mogensen, vicedirektör på Hvidovre hospital sade att vi vet från salmonella att det kan smitta, om man inte håller en god kökshygien, så därför är det inte överraskande att MRSA också kan smitta via matlagning. Fem personer (fyra danskar och en svensk) har hittills avlidit i gris-MRSA-infektioner, utan att de haft kontakt med grisar. Hans Jörn Kolmos, professor och överläkare vid Odense Universitetshospital berättar att man inte vet hur de avlidna fått smittan. Han anser att myndigheterna bör ändra sin text för att det inte finns belägg för att skriva att MRSA inte smittar via kött. Nu börjar också kyckling-MRSA; dyka upp hos vanliga konsumenter i Danmark.

Avsätt mer pengar till svenskt kött till våra barn, sjuka och äldre nu, för att stoppa smittspridningen! I Danmark verkar smittan vara utom kontroll.

Ylva Gefvert

leg dietist

Alliansen i Skövdes budget för svenskt kött räcker inte till. 30 procent importerat kött kommer fortfarande att tillagas i kommunens kök.

Var femte förpackning danskt griskött i affärerna innehöll svårbekämpade grisbakterier, MRSA, i en färsk undersökning.

Djurskötare som arbetar med smittade grisar, veterinärer och slaktare är de främsta riskgrupperna att bli smittade med gris-MRSA. När andelen smittat kött nu fördubblas varje år – 2009 innehöll 5 procent av danska grisköttsförpackningarna MRSA; nu är det 20 procent – kan man förvänta sig att smittan också når nästa steg i matkedjan – personer som arbetar med MRSA-smittat kött i stor skala, t ex restaurangpersonal och anställda i kommunala dagis-, skol- och äldreomsorgskök. Det händer ju att man ibland skär sig eller bränner sig i köket och med MRSA-smitta omkring sig i ett stressigt storkök, kan man få smitta i sår, eller sprida den genom dålig hygien. Den kan sedan föras vidare till dem som ska äta. Billigt kött kan bli dyrt i längden.

Föräldrar till 64 danska barn under 15 år har under 2014 fått veta att deras barn smittats av gris-MRSA, enligt tidskriften Ingeniören. Det är fyra gånger fler barn än förra året. 24 av barnen är känsliga spädbarn under ett år och minst tio barn har fötts med infektioner i öronen eller ögonen. Danska myndigheter anser att det inte är idé att antibiotikabehandla MRSA-smittade personer som arbetar i grisproduktionen. Detta på grund av att de snabbt skulle smittas igen, när de går tillbaka till sina jobb. Det får deras barn lida för.

Livsmedelsverket och svenska matkedjor skriver att MRSA i kött inte smittar människor. Experter anser att det är att vilseleda människor. Torben Mogensen, vicedirektör på Hvidovre hospital sade att vi vet från salmonella att det kan smitta, om man inte håller en god kökshygien, så därför är det inte överraskande att MRSA också kan smitta via matlagning. Fem personer (fyra danskar och en svensk) har hittills avlidit i gris-MRSA-infektioner, utan att de haft kontakt med grisar. Hans Jörn Kolmos, professor och överläkare vid Odense Universitetshospital berättar att man inte vet hur de avlidna fått smittan. Han anser att myndigheterna bör ändra sin text för att det inte finns belägg för att skriva att MRSA inte smittar via kött. Nu börjar också kyckling-MRSA; dyka upp hos vanliga konsumenter i Danmark.

Avsätt mer pengar till svenskt kött till våra barn, sjuka och äldre nu, för att stoppa smittspridningen! I Danmark verkar smittan vara utom kontroll.

Ylva Gefvert

leg dietist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.