15 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:01

100 procent förnybar energi har stöd av flest

Debatt:

Folkpartiet kör på med samma argument i energidebatten oavsett vad som sker i omvärlden. Det är uppenbart att Pär Johnson i SLA 13/10 inte hängt med i utvecklingen. I världen är det förnybar energi som byggs ut snabbast. Kärnkraften är på tillbakagång och förra året var det bara 4,4 procent av världens energi som kom från kärnkraft enligt World Nuclear Industry Status Report 2014. Marknaden ratar kärnkraft därför att den är för dyr. Försöket att bygga ny kärnkraft i Finland avskräcker. Olkiluoto 3 är många år försenat och mer än tre gånger så dyrt som planerat. Elen från kärnkraftverket blir dubbelt så dyr som den från vindkraft.

Den som värnar om jobben, ekonomin och miljön satsar på förnybar energi och energieffektivisering. Den nya regeringen tar ett nödvändigt omtag i energipolitiken. Företagen inom förnybar energi och smartare energianvändning är redo att investera med rätt politiska signaler. Statsminister Stefan Löfven meddelade i regeringsförklaringen att målet är 100 procent förnybar energi. Kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Som miljöpartister är vi väldigt stolta att Sverige nu tar sikte på framtiden. Du ska kunna sätta på spisen hemma utan dåligt samvete för vare sig klimatutsläpp eller radioaktivt avfall. När framtiden är förnybar och kärnkraften dyr vore det oansvarigt att låta Vattenfall som vårt gemensamma energibolag fortsätta sina planer på ny kärnkraft.

Johnson tycks också ha missat att Sverige har ett stort elöverskott. Det finns utrymme att stänga två av landets tio reaktorer utan att det skulle märkas i energisystemet. Förra året exporterade Sverige 10 TWh el medan de två äldsta och sämsta reaktorerna O1 och O2 bara producerade 2,2 TWh tillsammans. Den nya regeringen är nu tydlig med att kärnkraftens säkerhetskrav måste höjas och kärnkraften betala sina egna samhällskostnader. Det innebär bland annat att höja kärnavfallsavgiften som ska täcka kostnaden för avfallet.

Sverige har fantastiska möjligheter med förnybar energi. Vi har skog, vattenkraften och bra förutsättningar för både solenergi och vindkraft. Vattenkraften är utmärkt för att reglera vindkraften. Det finns också stora tekniska möjligheter med batteriteknik och smarta elnät. Miljöpartiet välkomnar att bygga fler elkablar till våra grannländer vilket ger ett ännu stabilare elnät och möjlighet att hjälpas åt. Det billigaste och snabbaste sättet att fasa ut fossil energi är att bygga mer förnybar energi. Ett vindkraftverk till här kan ersätta kolkraft i Danmark.

Förutsatt att Centerpartiet står upp för vad deras medlemmar beslutat på sin stämma så finns det i riksdagen en majoritet bakom målet 100 procent förnybar energi. Vi tycker det är rimligt att det mål som har stöd av flest är utgångspunkten för de energipolitiska samtal som regeringen nu kommer att bjuda in till.

Lise Nordin (MP)

energipolitisk talesperson

Annica Snäll (MP)

talesperson Miljöpartiet de Gröna Skaraborg

Folkpartiet kör på med samma argument i energidebatten oavsett vad som sker i omvärlden. Det är uppenbart att Pär Johnson i SLA 13/10 inte hängt med i utvecklingen. I världen är det förnybar energi som byggs ut snabbast. Kärnkraften är på tillbakagång och förra året var det bara 4,4 procent av världens energi som kom från kärnkraft enligt World Nuclear Industry Status Report 2014. Marknaden ratar kärnkraft därför att den är för dyr. Försöket att bygga ny kärnkraft i Finland avskräcker. Olkiluoto 3 är många år försenat och mer än tre gånger så dyrt som planerat. Elen från kärnkraftverket blir dubbelt så dyr som den från vindkraft.

Den som värnar om jobben, ekonomin och miljön satsar på förnybar energi och energieffektivisering. Den nya regeringen tar ett nödvändigt omtag i energipolitiken. Företagen inom förnybar energi och smartare energianvändning är redo att investera med rätt politiska signaler. Statsminister Stefan Löfven meddelade i regeringsförklaringen att målet är 100 procent förnybar energi. Kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Som miljöpartister är vi väldigt stolta att Sverige nu tar sikte på framtiden. Du ska kunna sätta på spisen hemma utan dåligt samvete för vare sig klimatutsläpp eller radioaktivt avfall. När framtiden är förnybar och kärnkraften dyr vore det oansvarigt att låta Vattenfall som vårt gemensamma energibolag fortsätta sina planer på ny kärnkraft.

Johnson tycks också ha missat att Sverige har ett stort elöverskott. Det finns utrymme att stänga två av landets tio reaktorer utan att det skulle märkas i energisystemet. Förra året exporterade Sverige 10 TWh el medan de två äldsta och sämsta reaktorerna O1 och O2 bara producerade 2,2 TWh tillsammans. Den nya regeringen är nu tydlig med att kärnkraftens säkerhetskrav måste höjas och kärnkraften betala sina egna samhällskostnader. Det innebär bland annat att höja kärnavfallsavgiften som ska täcka kostnaden för avfallet.

Sverige har fantastiska möjligheter med förnybar energi. Vi har skog, vattenkraften och bra förutsättningar för både solenergi och vindkraft. Vattenkraften är utmärkt för att reglera vindkraften. Det finns också stora tekniska möjligheter med batteriteknik och smarta elnät. Miljöpartiet välkomnar att bygga fler elkablar till våra grannländer vilket ger ett ännu stabilare elnät och möjlighet att hjälpas åt. Det billigaste och snabbaste sättet att fasa ut fossil energi är att bygga mer förnybar energi. Ett vindkraftverk till här kan ersätta kolkraft i Danmark.

Förutsatt att Centerpartiet står upp för vad deras medlemmar beslutat på sin stämma så finns det i riksdagen en majoritet bakom målet 100 procent förnybar energi. Vi tycker det är rimligt att det mål som har stöd av flest är utgångspunkten för de energipolitiska samtal som regeringen nu kommer att bjuda in till.

Lise Nordin (MP)

energipolitisk talesperson

Annica Snäll (MP)

talesperson Miljöpartiet de Gröna Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.