16 okt 2014 06:01

07 jan 2015 10:21

Ge morötter till de som gör rätt

energi:

Svar till Lise Nordin, energipolitisk talesperson för MP. Tack för ditt inlägg vilket var väldigt allmänt hållet från partiprogrammet men inte tillförde någon ny kunskap. Svensk elproduktion skapar cirka 17 g CO2/KWh. Snittet för övriga Europa är 334 g CO2/KWh. Vi har en fantastiskt miljörelaterad och bra elproduktion, det är ett faktum. Miljöpartiet vet lika väl som någon annan att vindkraften alena inte kan ersätta våra reaktorer. Det krävs 20 300 stycken vindkraftverk (livstid 20 år/kraftverk) på optimala platser i Sverige och som under optimala vindförhållanden har kontinuerlig drift i 365 dagar/år i 60 år (vilket är livstiden för en reaktor) för att ersätta våra reaktorer. Elunderskottet som kommer att uppstå, vilket givetvis MP också vet, måste köpas in i form av naturgas från Ryssland samt från koleldade kraftverk i Europa. Sveriges CO2-utsläpp kommer på grund av detta att öka.

Jag är inte miljöpartist, men det betyder inte att jag inte tar ansvar för miljön. En sak gör ni dock rätt, ni vill utveckla ROT-avdraget till att det ska omfatta energisänkande åtgärder. Ett mycket bra initiativ, det är just sådana förslag, sådana incitament från Stockholm som gör att vi får en positiv inställning till att göra investeringar. Investeringar som sänker vår energiförbrukning, våra kostnader samt skapar fler arbeten.

Men varför fortsätter ni inte på inslagen linje, att vi ska göra bra miljöval tillsammans? Ge oss fler incitament till att göra fler energi- och kostnadseffektiva val. Ta t ex transporter, att sänka skatten på HVO (miljödiesel) är helt rätt då fraktförarna får incitament till att uppdatera sin fordonspark vilket ger mindre utsläpp. Men att bestraffa lastbilar och transporter generellt och införa kilometerskatt är precis tvärtom.

Idén om att driva folk framför sig istället för att ta dem i handen och gå tillsammans är aldrig rätt väg. Ge morötter till de som gör rätt. Just nu för ni en kontraproduktiv politik som vill ha noll tillväxt men vill ändå ha stora investeringar i miljöarbetet vilket nationalekonomiskt och företagsekonomiskt är ett motsatsförhållande.

Pietro

Svar till Lise Nordin, energipolitisk talesperson för MP. Tack för ditt inlägg vilket var väldigt allmänt hållet från partiprogrammet men inte tillförde någon ny kunskap. Svensk elproduktion skapar cirka 17 g CO2/KWh. Snittet för övriga Europa är 334 g CO2/KWh. Vi har en fantastiskt miljörelaterad och bra elproduktion, det är ett faktum. Miljöpartiet vet lika väl som någon annan att vindkraften alena inte kan ersätta våra reaktorer. Det krävs 20 300 stycken vindkraftverk (livstid 20 år/kraftverk) på optimala platser i Sverige och som under optimala vindförhållanden har kontinuerlig drift i 365 dagar/år i 60 år (vilket är livstiden för en reaktor) för att ersätta våra reaktorer. Elunderskottet som kommer att uppstå, vilket givetvis MP också vet, måste köpas in i form av naturgas från Ryssland samt från koleldade kraftverk i Europa. Sveriges CO2-utsläpp kommer på grund av detta att öka.

Jag är inte miljöpartist, men det betyder inte att jag inte tar ansvar för miljön. En sak gör ni dock rätt, ni vill utveckla ROT-avdraget till att det ska omfatta energisänkande åtgärder. Ett mycket bra initiativ, det är just sådana förslag, sådana incitament från Stockholm som gör att vi får en positiv inställning till att göra investeringar. Investeringar som sänker vår energiförbrukning, våra kostnader samt skapar fler arbeten.

Men varför fortsätter ni inte på inslagen linje, att vi ska göra bra miljöval tillsammans? Ge oss fler incitament till att göra fler energi- och kostnadseffektiva val. Ta t ex transporter, att sänka skatten på HVO (miljödiesel) är helt rätt då fraktförarna får incitament till att uppdatera sin fordonspark vilket ger mindre utsläpp. Men att bestraffa lastbilar och transporter generellt och införa kilometerskatt är precis tvärtom.

Idén om att driva folk framför sig istället för att ta dem i handen och gå tillsammans är aldrig rätt väg. Ge morötter till de som gör rätt. Just nu för ni en kontraproduktiv politik som vill ha noll tillväxt men vill ändå ha stora investeringar i miljöarbetet vilket nationalekonomiskt och företagsekonomiskt är ett motsatsförhållande.

Pietro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.