16 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Dags för oss Skövdebor att slå näven i bordet

Kommunen:

Tack A-M Blomquistför att du engagerar dig. Det är viktigt att vi medborgare gör vår röst hörd. Men vissa politiker har väldigt svårt att förstå att vi i första hand skall satsa på verksamheter som är lagstyrda. I Skövde har politikerna inte förstått detta.

Lagstyrd verksamhet är skola, vård och omsorg. Därutöver är bostäder, gator, vägar, bibliotek, vatten och avlopp lagstyrda verksamheter.

Kommunala verksamheter som inte är lagbundna är bland annat tre kommunalråd, flygfält, Next Skövde och idrottsanläggningar. Nu anser jag att idrottsanläggningarna är mycket viktiga för den förebyggande, sociala och fostrande verksamhet för alla ungdomar och där gör ungdomsledarna ett otroligt viktigt arbete, helt ideellt, som de skall ha all heder av.

Alla missgrepp som gjorts inom skolans område är häpnadsväckande. Den flyttkarusell som gjorts, har kostat Skövdes skattebetalare åtskilliga miljoner till ingen nytta. Karusellen sattes igång trots motstånd från elever, föräldrar och lärare.

Platser står tomma i äldreomsorgen, trots att det finns ett stort behov. Den som påstår något annat är inte insatt i verksamheten. Det finns lediga lägenheter på Bagaren, Käpplunda gärde och Boken. Därutöver står det tomma lokaler vid Norrmalms äldreboende. Det renoverades lokaler vid Ekedal och där står det två avdelningar tomma om vardera 5 platser. Dessa tomma platser kostar Skövdeborna miljontals kronor varje år.

Lagstiftningen säger att den enskildes behov skall styra insatserna. Men omvårdnadsnämnden har delegerat till en tjänsteman att avgöra vem skall få plats på ett äldreboende. Handläggaren verkar inte förstå det samlade behovet (helheten) av ensamhet, oro, andra medicinska problem mm.

Det är dags för oss Skövdebor att slå näven i bordet, så att politikerna förstår att det är oss medborgare man skall serva. Och inte ge indirekta bidrag till de företag som använder flygfältet.

Bengt Sjökvist

Tack A-M Blomquistför att du engagerar dig. Det är viktigt att vi medborgare gör vår röst hörd. Men vissa politiker har väldigt svårt att förstå att vi i första hand skall satsa på verksamheter som är lagstyrda. I Skövde har politikerna inte förstått detta.

Lagstyrd verksamhet är skola, vård och omsorg. Därutöver är bostäder, gator, vägar, bibliotek, vatten och avlopp lagstyrda verksamheter.

Kommunala verksamheter som inte är lagbundna är bland annat tre kommunalråd, flygfält, Next Skövde och idrottsanläggningar. Nu anser jag att idrottsanläggningarna är mycket viktiga för den förebyggande, sociala och fostrande verksamhet för alla ungdomar och där gör ungdomsledarna ett otroligt viktigt arbete, helt ideellt, som de skall ha all heder av.

Alla missgrepp som gjorts inom skolans område är häpnadsväckande. Den flyttkarusell som gjorts, har kostat Skövdes skattebetalare åtskilliga miljoner till ingen nytta. Karusellen sattes igång trots motstånd från elever, föräldrar och lärare.

Platser står tomma i äldreomsorgen, trots att det finns ett stort behov. Den som påstår något annat är inte insatt i verksamheten. Det finns lediga lägenheter på Bagaren, Käpplunda gärde och Boken. Därutöver står det tomma lokaler vid Norrmalms äldreboende. Det renoverades lokaler vid Ekedal och där står det två avdelningar tomma om vardera 5 platser. Dessa tomma platser kostar Skövdeborna miljontals kronor varje år.

Lagstiftningen säger att den enskildes behov skall styra insatserna. Men omvårdnadsnämnden har delegerat till en tjänsteman att avgöra vem skall få plats på ett äldreboende. Handläggaren verkar inte förstå det samlade behovet (helheten) av ensamhet, oro, andra medicinska problem mm.

Det är dags för oss Skövdebor att slå näven i bordet, så att politikerna förstår att det är oss medborgare man skall serva. Och inte ge indirekta bidrag till de företag som använder flygfältet.

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.