17 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:01

Skattepengar ska inte gå till stora vinstuttag

Vinster i välfärden:

Till Stefan (SLA 15 /10).

I opinionsundersökning efter opinionsundersökning svarar svenska folket att man tycker att det är fel att skattemedel betalas ut som utdelning från företag verksamma inom vår gemensamt finansierade offentliga verksamhet. Detta oavsett partitillhörighet! Även bland borgerliga väljare är motståndet mot de vinster som betalats ut från skattefinansierad verksamhet starkt.

Nu har Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet beslutat att tillsätta en utredning för att strama åt regelverket runt privat verksamhet inom offentligt finansierad verksamhet. Med andra ord, att de skattepengar vi alla bidrar med ska användas till exakt det de är avsedda för – verksamhet.

I uppgörelsen fullföljs också ett av de beslut vi socialdemokrater fattade på vår kongress i Göteborg i fjol. Att kommunen ska ha det avgörande inflytandet vad det gäller etablering av nya skolor. Vi ser det som logiskt att den part som i slutändan är ansvarig för att alla barn och ungdomar får skolundervisning också ska kunna planera den verksamheten långsiktigt.

I en debattartikel utgår signaturen ”Stefan” från att alla privata verksamheter inom offentlig sektor i landet kommer att stänga på grund av detta. Det tror inte jag. De flesta seriösa aktörer kommer att fortsätta sin verksamhet.

Sedan är jag och ”Stefan” överens om att den offentliga sektorn, exempelvis sjukvården, behöver mer resurser. Detta gör vi bland annat genom att begränsa de privata företagens möjligheter att dränera den offentliga finansierade verksamheten på pengar. Istället ska dessa återinvesteras i verksamheten och komma alla invånare till del i form av mer vård och omsorg.

Monica Green

riksdagsledamot (S)

Till Stefan (SLA 15 /10).

I opinionsundersökning efter opinionsundersökning svarar svenska folket att man tycker att det är fel att skattemedel betalas ut som utdelning från företag verksamma inom vår gemensamt finansierade offentliga verksamhet. Detta oavsett partitillhörighet! Även bland borgerliga väljare är motståndet mot de vinster som betalats ut från skattefinansierad verksamhet starkt.

Nu har Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet beslutat att tillsätta en utredning för att strama åt regelverket runt privat verksamhet inom offentligt finansierad verksamhet. Med andra ord, att de skattepengar vi alla bidrar med ska användas till exakt det de är avsedda för – verksamhet.

I uppgörelsen fullföljs också ett av de beslut vi socialdemokrater fattade på vår kongress i Göteborg i fjol. Att kommunen ska ha det avgörande inflytandet vad det gäller etablering av nya skolor. Vi ser det som logiskt att den part som i slutändan är ansvarig för att alla barn och ungdomar får skolundervisning också ska kunna planera den verksamheten långsiktigt.

I en debattartikel utgår signaturen ”Stefan” från att alla privata verksamheter inom offentlig sektor i landet kommer att stänga på grund av detta. Det tror inte jag. De flesta seriösa aktörer kommer att fortsätta sin verksamhet.

Sedan är jag och ”Stefan” överens om att den offentliga sektorn, exempelvis sjukvården, behöver mer resurser. Detta gör vi bland annat genom att begränsa de privata företagens möjligheter att dränera den offentliga finansierade verksamheten på pengar. Istället ska dessa återinvesteras i verksamheten och komma alla invånare till del i form av mer vård och omsorg.

Monica Green

riksdagsledamot (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.