18 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Svag S-regering hotar vården

Debatt:

Vår gemensam finansierade välfärd är bland det mest grundläggande vi har att utveckla för att klara framtidens utmaningar. I dag är den en självklarhet för t ex äldre i Skövde, patienter i Falköping och brukare i Lidköping, själva kan välja efter kvalité och service från de som utför t ex hemtjänst, vård och apotekstjänster. Lika självklart som det är att välja tandläkare, optiker och friskvård. Detta har gjorts möjligt tack vare att alliansregeringen satte kvalitén högst, ställde tydliga krav på offentliga och alternativa utförare, som nu följs upp likvärdigt samt gemensamt finansierat och lika för alla. Detta riskeras nu av den svagaste minoritetsregering Sverige har haft som tydligt gör en rejäl vänstersväng med V i ryggsäcken. Den utsträckta handen som statsminister Stefan Löfven (S) ofta talar om, ser vi inget av i verkligheten.

Carina Ohlsson (S), Patrik Björck (S),Monica Green (S) och Erik Ezelius (S) riksdagsledamöter, hävdar i Skaraborgsmedia att ett vinstförbud i välfärden är viktigt. Politiska pekpinnar som tvingar bort företag, dess anställda och nöjda brukare ses av S som själva garanten. Vilken kommun har inte lagstadgat krav på sig att gå just, i vinst? Alliansen och moderaterna delar inte den uppfattning utan vi oroas med alla de sjuksköterskor, vårdbiträden, läkare och utförare som nu riskerar sina jobb och sin uppskattade verksamhet.

S, V och MP hotar i dag de drygt 11 000 alternativa vård- och omsorgsföretag med cirka 160 000 anställda. De flesta är småföretag och har färre än 10 anställda. Dessa företag har inte bara skapat fler jobb. Det har skapat ökad frihet att välja. Därtill har det utvecklat kvalitén i välfärden med kreativa medarbetare som har fått utveckla vård- och omsorgstjänster som aldrig förr. Vilken kraft, vilken tillväxt och för oss boende på landsbygden har ofta det lokala stärkts ytterligare.

S vill ta ifrån patienter och personal besluten och åter ge politiker i slutna sammanträdesrum makten. Med detta tar man inte bara makten från människor, man dödar också kreativitet och engagemang hos välfärdens kärna – medarbetare i vård- och omsorg.

Det är nu med alternativ som offentliga och andra utförare stärker kvalité. Det innebär inte att det ska vara fritt fram för riskkapitalister. Moderaterna är mycket tydliga med att vi vill se ett skarpt regelverk som säkrar långsiktigheten. Som säkerställer kvaliteten och som snabbt tar itu med dem avviker från detta, oavsett vem som utför.

Vi moderater och allianspartier kommer därför aktivt lägga konkreta förslag som stärker kvalité, mångfald, människors valmöjligheter och medarbetarnas kreativitet och entreprenörskap för vård- och omsorg och utbildning.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Vår gemensam finansierade välfärd är bland det mest grundläggande vi har att utveckla för att klara framtidens utmaningar. I dag är den en självklarhet för t ex äldre i Skövde, patienter i Falköping och brukare i Lidköping, själva kan välja efter kvalité och service från de som utför t ex hemtjänst, vård och apotekstjänster. Lika självklart som det är att välja tandläkare, optiker och friskvård. Detta har gjorts möjligt tack vare att alliansregeringen satte kvalitén högst, ställde tydliga krav på offentliga och alternativa utförare, som nu följs upp likvärdigt samt gemensamt finansierat och lika för alla. Detta riskeras nu av den svagaste minoritetsregering Sverige har haft som tydligt gör en rejäl vänstersväng med V i ryggsäcken. Den utsträckta handen som statsminister Stefan Löfven (S) ofta talar om, ser vi inget av i verkligheten.

Carina Ohlsson (S), Patrik Björck (S),Monica Green (S) och Erik Ezelius (S) riksdagsledamöter, hävdar i Skaraborgsmedia att ett vinstförbud i välfärden är viktigt. Politiska pekpinnar som tvingar bort företag, dess anställda och nöjda brukare ses av S som själva garanten. Vilken kommun har inte lagstadgat krav på sig att gå just, i vinst? Alliansen och moderaterna delar inte den uppfattning utan vi oroas med alla de sjuksköterskor, vårdbiträden, läkare och utförare som nu riskerar sina jobb och sin uppskattade verksamhet.

S, V och MP hotar i dag de drygt 11 000 alternativa vård- och omsorgsföretag med cirka 160 000 anställda. De flesta är småföretag och har färre än 10 anställda. Dessa företag har inte bara skapat fler jobb. Det har skapat ökad frihet att välja. Därtill har det utvecklat kvalitén i välfärden med kreativa medarbetare som har fått utveckla vård- och omsorgstjänster som aldrig förr. Vilken kraft, vilken tillväxt och för oss boende på landsbygden har ofta det lokala stärkts ytterligare.

S vill ta ifrån patienter och personal besluten och åter ge politiker i slutna sammanträdesrum makten. Med detta tar man inte bara makten från människor, man dödar också kreativitet och engagemang hos välfärdens kärna – medarbetare i vård- och omsorg.

Det är nu med alternativ som offentliga och andra utförare stärker kvalité. Det innebär inte att det ska vara fritt fram för riskkapitalister. Moderaterna är mycket tydliga med att vi vill se ett skarpt regelverk som säkrar långsiktigheten. Som säkerställer kvaliteten och som snabbt tar itu med dem avviker från detta, oavsett vem som utför.

Vi moderater och allianspartier kommer därför aktivt lägga konkreta förslag som stärker kvalité, mångfald, människors valmöjligheter och medarbetarnas kreativitet och entreprenörskap för vård- och omsorg och utbildning.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.