18 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

En byråkratisk härdsmälta

Inglasade balkonger:

Förra veckan skrev jag en insändare angående den hysteriska byråkratin kring inglasning av balkonger hos hyresgästerna i Skövdebostäder. Detta utmynnade i en artikel i SLA 15/10. Denna artikel avslöjar att det är precis som jag befarade, nämligen en byråkratisk härdsmälta.

För att min balkong skall få chansen att se ut som min grannes krävs startbesked, slutbesked mm. I artikeln står att vi hyresgäster när som helst under året kan lämna in beställning av inglasning. Det är fel. Jag fick inte ens lämna in någon på grund av att Skövdebostäder inte kunde se några inglasningar inom överskådlig framtid. Är det ändrat nu? Kan/får jag lämna in en beställning nu?

Till sist undrar jag om det är så här i hela landet. Skövde kommun kan väl inte ha egna regler?

Morgan Sjöberg

Förra veckan skrev jag en insändare angående den hysteriska byråkratin kring inglasning av balkonger hos hyresgästerna i Skövdebostäder. Detta utmynnade i en artikel i SLA 15/10. Denna artikel avslöjar att det är precis som jag befarade, nämligen en byråkratisk härdsmälta.

För att min balkong skall få chansen att se ut som min grannes krävs startbesked, slutbesked mm. I artikeln står att vi hyresgäster när som helst under året kan lämna in beställning av inglasning. Det är fel. Jag fick inte ens lämna in någon på grund av att Skövdebostäder inte kunde se några inglasningar inom överskådlig framtid. Är det ändrat nu? Kan/får jag lämna in en beställning nu?

Till sist undrar jag om det är så här i hela landet. Skövde kommun kan väl inte ha egna regler?

Morgan Sjöberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.