18 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Lägg actionparken vid Östra leden

Placering

Bjarne Bergström säger att actionparken planeras bli 1800 kvadratmeter stor och blir därmed en av de största i Sverige. Den skall bli unik och locka folk från hela landet. När den är klar ska tävlingar och event ordnas där.

Förstör inte någon av våra vackra parker i tätorten. Med tanke på trafiken och parkeringsbehoven borde den läggas i anslutning till Östra leden.

Jag konstaterar med glädje att föreningen inte kräver ekonomisk hjälp av kommunen. Att kommunen däremot underlättar etableringen med tillstånd etcetera, är självklart.

Eilert

Bjarne Bergström säger att actionparken planeras bli 1800 kvadratmeter stor och blir därmed en av de största i Sverige. Den skall bli unik och locka folk från hela landet. När den är klar ska tävlingar och event ordnas där.

Förstör inte någon av våra vackra parker i tätorten. Med tanke på trafiken och parkeringsbehoven borde den läggas i anslutning till Östra leden.

Jag konstaterar med glädje att föreningen inte kräver ekonomisk hjälp av kommunen. Att kommunen däremot underlättar etableringen med tillstånd etcetera, är självklart.

Eilert

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.