18 okt 2014 06:01

07 jan 2015 10:21

Grovt påhopp på oss bönder

Lången:

Vi bönder runt sjön Lången blir både arga och besvikna när vi läser Stig Lidéns insändare i SLA den 6 oktober. Stigs insändare är det grövsta påhopp som någonsin slungats, helt osakligt och onyanserat, mot de få bönder som fortfarande sliter med sin djurhållning.

Några punkter att utreda torde vara ”avloppsreningen” från Lerdala och Timmersdala med ett reningsverk som förhoppningsvis fungerar väl!?

Hur kan Stig skriva, citat: ”Den stora boven i dramat är naturligtvis den kraftigt ökande tillförseln av olika gödningsämnen från jordbruksfastigheter med extremt täta djurbesättningar i anslutning till tillrinningsområdena för sjön Lången”.

Detta påstående skulle vara intressant att få förklarat med saklig fakta. Ser vi till de investeringsstöd som ”samhället” via vår gemensamma jordbrukspolitik prioriterar i Västra Götaland, är byggnation för utökad djurproduktion högt prioriterad. Gärna en kommentar om detta från dig, Stig.

Berg och Lerdala är en otroligt vacker bygd med en kulturskatt som bönderna har skapat med hjälp av sina djur.

• Vi bönder känner oss grymt påhoppade.

• Vi har inget emot en saklig utredning av vattenkvalitén i sjön Lången, tillsammans med dess båtnadsförhållande.

• Starkt Stig, att du skrev under med ditt namn.

Bo Gunnarsson

arrendator Bergs prästgård

Vi bönder runt sjön Lången blir både arga och besvikna när vi läser Stig Lidéns insändare i SLA den 6 oktober. Stigs insändare är det grövsta påhopp som någonsin slungats, helt osakligt och onyanserat, mot de få bönder som fortfarande sliter med sin djurhållning.

Några punkter att utreda torde vara ”avloppsreningen” från Lerdala och Timmersdala med ett reningsverk som förhoppningsvis fungerar väl!?

Hur kan Stig skriva, citat: ”Den stora boven i dramat är naturligtvis den kraftigt ökande tillförseln av olika gödningsämnen från jordbruksfastigheter med extremt täta djurbesättningar i anslutning till tillrinningsområdena för sjön Lången”.

Detta påstående skulle vara intressant att få förklarat med saklig fakta. Ser vi till de investeringsstöd som ”samhället” via vår gemensamma jordbrukspolitik prioriterar i Västra Götaland, är byggnation för utökad djurproduktion högt prioriterad. Gärna en kommentar om detta från dig, Stig.

Berg och Lerdala är en otroligt vacker bygd med en kulturskatt som bönderna har skapat med hjälp av sina djur.

• Vi bönder känner oss grymt påhoppade.

• Vi har inget emot en saklig utredning av vattenkvalitén i sjön Lången, tillsammans med dess båtnadsförhållande.

• Starkt Stig, att du skrev under med ditt namn.

Bo Gunnarsson

arrendator Bergs prästgård

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.