18 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Skövde sköter sig förhållandevis bra

Kommunen:

Bengt Sjöqvist skrev i SLA 16 oktober om skötseln av Skövde kommun. Jag som boende i Skövde är inte direkt part i målet men tycker ändå att jag vill dela med mig av mina erfarenheter. Jag har arbetat som tjänsteman i tre andra kommuner i Västra Götaland och bott i Göteborg under flera års tid. Detta har gett mig perspektiv på Skövde kommun och dess arbete.

Ingen kommun är perfekt men jag vill hävda att Skövde ligger i det övre skiktet bland landets 292 kommuner när det gäller att tillgodose den mängd av uppgifter som en kommun har att ta sig an. Alla kan inte vara 100 procent nöjda i precis alla frågor, ungefär så som livet i allmänhet kan vara. Graden av nöjdhet beror också på mottagarens personlighet; är personen missnöjd och bitter i allmänhet eller ser hon/han livet från den något ljusare sidan?

Mitt arbete i en annan kommun i vårt närområde visar att äldrevården där hade tydligt sämre ställning än den i Skövde (minskning av personaltäthet, en gradvis minskning av platsantal (intentionen var att i huvudsak endast de äldre med rejält stora hjälpbehov och dementa skulle få plats)).

Vad Skövdeborna vidare slipper är en negativ befolkningsutveckling (som många mindre kommuner lider av). Vidare slipper vi Göteborgs urusla storaffärer av rostbenägna spårvagnar med förödande ekonomiska konsekvenser, en mycket låg företagsrankning, en långvarigt och starkt kritiserad hemtjänst och mycket ojämna skolresultat i de olika områdena.

Observant

Bengt Sjöqvist skrev i SLA 16 oktober om skötseln av Skövde kommun. Jag som boende i Skövde är inte direkt part i målet men tycker ändå att jag vill dela med mig av mina erfarenheter. Jag har arbetat som tjänsteman i tre andra kommuner i Västra Götaland och bott i Göteborg under flera års tid. Detta har gett mig perspektiv på Skövde kommun och dess arbete.

Ingen kommun är perfekt men jag vill hävda att Skövde ligger i det övre skiktet bland landets 292 kommuner när det gäller att tillgodose den mängd av uppgifter som en kommun har att ta sig an. Alla kan inte vara 100 procent nöjda i precis alla frågor, ungefär så som livet i allmänhet kan vara. Graden av nöjdhet beror också på mottagarens personlighet; är personen missnöjd och bitter i allmänhet eller ser hon/han livet från den något ljusare sidan?

Mitt arbete i en annan kommun i vårt närområde visar att äldrevården där hade tydligt sämre ställning än den i Skövde (minskning av personaltäthet, en gradvis minskning av platsantal (intentionen var att i huvudsak endast de äldre med rejält stora hjälpbehov och dementa skulle få plats)).

Vad Skövdeborna vidare slipper är en negativ befolkningsutveckling (som många mindre kommuner lider av). Vidare slipper vi Göteborgs urusla storaffärer av rostbenägna spårvagnar med förödande ekonomiska konsekvenser, en mycket låg företagsrankning, en långvarigt och starkt kritiserad hemtjänst och mycket ojämna skolresultat i de olika områdena.

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.