18 okt 2014 06:01

23 jan 2015 15:52

Hyran måste spegla bostadskonsumenternas värderingar

Hyror:

Hyreslägenheterna är en viktig del av bostadsmarknaden men dess ställning är hotad. Hyran är hårt reglerad och ska förhandlas fram mellan bostadsmarknadens parter. Det gör att hyran inte alltid speglar konsumenternas värderingar.

Bostadskonsumenternas värderingar måste få större genomslag om hyresrätten ska utvecklas och finnas kvar. Hyresgästföreningen manade i en artikel nyligen till återhållsamhet i årets hyresförhandlingar med hänvisning till prisutveckling och låga räntor. Men inflation och ränteläge fråntar oss inte skyldigheten som parter att förhandla fram bruksvärdeshyror enligt gällande lagstiftning och då har kostnaderna egentligen mycket lite med saken att göra. Läge, standard och förvaltningskvalitet är avgörande och det måste få större genomslag i förhandlingen.

Vi har frågat svenska folket vad de tycker är en rimlig skillnad i hyresnivå enbart beroende på om läget är attraktivt eller inte. Svaret var att så mycket som 45 procent är rimlig hyresskillnad för en motsvarande lägenhet i de olika lägena. Här måste vi som förhandlande parter ta vårt ansvar och enas om vad som är rimligt i våra olika städer. Om läget spelar roll för hyresgästen måste det göra det för oss också, i väsentligt mycket större utsträckning än idag. Det måste byggas mer och då måste också hyressättningen tillåtas se annorlunda ut.

Hyresrätten får inte bli en boendeform enbart för dem som saknar andra alternativ. Vi arbetar aktivt för att minska segregationen och det finns absolut skäl att göra insatser för socialt blandat boende, men lösningen är inte att lägga en död hand över ett helt produktområde på bostadsmarknaden.

Det är bara genom att lyssna på vad hyresgästerna prioriterar vi kan fortsätta att utveckla hyresrätten som boendeform. Det ska löna sig att vara en bra hyresvärd med bra kvalitet i förvaltningen och hög standard i lägenheter och allmänna utrymmen. Kostnaderna i samhället i övrigt har mycket lite med det att göra. Lägenhetens läge, standard och förvaltningskvalitet däremot betyder allt. Så tar vi ansvar för människors rättighet till ett boende efter egna önskemål.

Mattias Peterson

ansvarig näringspolitik

Hyreslägenheterna är en viktig del av bostadsmarknaden men dess ställning är hotad. Hyran är hårt reglerad och ska förhandlas fram mellan bostadsmarknadens parter. Det gör att hyran inte alltid speglar konsumenternas värderingar.

Bostadskonsumenternas värderingar måste få större genomslag om hyresrätten ska utvecklas och finnas kvar. Hyresgästföreningen manade i en artikel nyligen till återhållsamhet i årets hyresförhandlingar med hänvisning till prisutveckling och låga räntor. Men inflation och ränteläge fråntar oss inte skyldigheten som parter att förhandla fram bruksvärdeshyror enligt gällande lagstiftning och då har kostnaderna egentligen mycket lite med saken att göra. Läge, standard och förvaltningskvalitet är avgörande och det måste få större genomslag i förhandlingen.

Vi har frågat svenska folket vad de tycker är en rimlig skillnad i hyresnivå enbart beroende på om läget är attraktivt eller inte. Svaret var att så mycket som 45 procent är rimlig hyresskillnad för en motsvarande lägenhet i de olika lägena. Här måste vi som förhandlande parter ta vårt ansvar och enas om vad som är rimligt i våra olika städer. Om läget spelar roll för hyresgästen måste det göra det för oss också, i väsentligt mycket större utsträckning än idag. Det måste byggas mer och då måste också hyressättningen tillåtas se annorlunda ut.

Hyresrätten får inte bli en boendeform enbart för dem som saknar andra alternativ. Vi arbetar aktivt för att minska segregationen och det finns absolut skäl att göra insatser för socialt blandat boende, men lösningen är inte att lägga en död hand över ett helt produktområde på bostadsmarknaden.

Det är bara genom att lyssna på vad hyresgästerna prioriterar vi kan fortsätta att utveckla hyresrätten som boendeform. Det ska löna sig att vara en bra hyresvärd med bra kvalitet i förvaltningen och hög standard i lägenheter och allmänna utrymmen. Kostnaderna i samhället i övrigt har mycket lite med det att göra. Lägenhetens läge, standard och förvaltningskvalitet däremot betyder allt. Så tar vi ansvar för människors rättighet till ett boende efter egna önskemål.

Mattias Peterson

ansvarig näringspolitik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.