20 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Varför ekologisk mat?

debatt:

Miljöpartiet de Gröna i Falköping har lämnat in en motion om att bara ekologisk mat skall serveras i kommunens kök, vi vill nå dit inom fem år.

Varför?

• För att bekämpa skadedjur i de odlingar som sedan skall förädlas till mat, besprutas dessa. En del av bekämpningsmedlen finns kvar i maten.

• Vi riskerar att utsätta oss och våra barn för hälsorisker både nu och i framtiden då vi äter besprutad mat.

• Grisar kan inte röra sig fritt, höns sitter i burar och kor äter gräs som är besprutat.

• Stora odlingsfält som tränger undan fåglar, blommor och bin, sjöar och hav övergöds.

• De som skördar och besprutar bananer och vindruvor får nervskador, hjärntumörer och hormonella förändringar.

Det är känt att jordbruksintensiva områden i Holland, Belgien m fl. länder i Europa har kunnat mäta spår av bekämpningsmedel och konstgödsel i grundvattnet. Liknande resultat har också påträffats i södra Skåne.

Dessa ämnen bryts ned långsamt och risk finns för att de så småningom hamnar i våra livsmedel. Enligt Livsmedelsverket så finns det i 9 fall av 10 rester av bekämpningsmedel kvar i icke ekologisk frukt. Värst är vindruvor där det fanns spår av 51 olika bekämpningsmedel, flera av dessa är förbjudna i Sverige.

Vår motion var uppe för beredning i kommunstyrelsen och kommer att behandlas i nästkommande kommunfullmäktige.

Förslag till beslut är att motionen skall avslås. Motivet från tekniska nämnden är:

• Kostnaderna för ekologiska livsmedel är generellt högre än konventionellt. (Läs– traditionellt = 2-3 generationer, som nu påverkar vårt grundvatten.)

• Ekologiskt och konventionellt ställs mot varandra med motivet att annars måste det importeras från andra länder.

• Det skall serveras mindre köttportioner och då istället köpas ekologiska varor.

Dessa faktorer tror tekniska nämnden inte gynnar målet med nöjda matgäster.

Dagens upphandling med målet på 20 procent ekologiska livsmedel har man lyckats med genom att i huvudsak köpa ekologiska bananer, mejeriprodukter och kaffe, kaffe som knappast de yngre generationerna har någon glädje av. Därmed kan konstateras att i barnomsorg och skola är man långt ifrån 20 procent.

Miljöpartiet de Gröna har tidigare haft en motion om en köttfri dag i veckan i kommunens kök, även denna har avslagits.

Tekniska nämndens förslag till beslut och motivering tyder på ovilja och arrogans mot kommande generationers hälsa och välbefinnande.

Att ställa ekologisk mat mot närproducerad och besprutad mat är naivt, då man väljer att ställa sig frågan, skall vi äta mat med eller utan spår av gifter, vars konsekvenser vi inte känner till.

Tekniska nämnden väljer också att peka på att mindre köttportioner skulle innebära ekonomi för mer ekologiskt, hade de bifallit vår motion med en köttfri dag hade en del av ekonomin fått bättre förutsättningar.

Slutligen vill vi i Miljöpartiet de Gröna beklaga det låga förtroende tekniska nämnden har för måltids- och kökspersonalen då de anser att dessa inte kan nå upp till målet med nöjda matgäster bara för att mängden kött minskar.

För Miljöpartiet de Gröna

Ann Kyrkander

Roland Wanner

Miljöpartiet de Gröna i Falköping har lämnat in en motion om att bara ekologisk mat skall serveras i kommunens kök, vi vill nå dit inom fem år.

Varför?

• För att bekämpa skadedjur i de odlingar som sedan skall förädlas till mat, besprutas dessa. En del av bekämpningsmedlen finns kvar i maten.

• Vi riskerar att utsätta oss och våra barn för hälsorisker både nu och i framtiden då vi äter besprutad mat.

• Grisar kan inte röra sig fritt, höns sitter i burar och kor äter gräs som är besprutat.

• Stora odlingsfält som tränger undan fåglar, blommor och bin, sjöar och hav övergöds.

• De som skördar och besprutar bananer och vindruvor får nervskador, hjärntumörer och hormonella förändringar.

Det är känt att jordbruksintensiva områden i Holland, Belgien m fl. länder i Europa har kunnat mäta spår av bekämpningsmedel och konstgödsel i grundvattnet. Liknande resultat har också påträffats i södra Skåne.

Dessa ämnen bryts ned långsamt och risk finns för att de så småningom hamnar i våra livsmedel. Enligt Livsmedelsverket så finns det i 9 fall av 10 rester av bekämpningsmedel kvar i icke ekologisk frukt. Värst är vindruvor där det fanns spår av 51 olika bekämpningsmedel, flera av dessa är förbjudna i Sverige.

Vår motion var uppe för beredning i kommunstyrelsen och kommer att behandlas i nästkommande kommunfullmäktige.

Förslag till beslut är att motionen skall avslås. Motivet från tekniska nämnden är:

• Kostnaderna för ekologiska livsmedel är generellt högre än konventionellt. (Läs– traditionellt = 2-3 generationer, som nu påverkar vårt grundvatten.)

• Ekologiskt och konventionellt ställs mot varandra med motivet att annars måste det importeras från andra länder.

• Det skall serveras mindre köttportioner och då istället köpas ekologiska varor.

Dessa faktorer tror tekniska nämnden inte gynnar målet med nöjda matgäster.

Dagens upphandling med målet på 20 procent ekologiska livsmedel har man lyckats med genom att i huvudsak köpa ekologiska bananer, mejeriprodukter och kaffe, kaffe som knappast de yngre generationerna har någon glädje av. Därmed kan konstateras att i barnomsorg och skola är man långt ifrån 20 procent.

Miljöpartiet de Gröna har tidigare haft en motion om en köttfri dag i veckan i kommunens kök, även denna har avslagits.

Tekniska nämndens förslag till beslut och motivering tyder på ovilja och arrogans mot kommande generationers hälsa och välbefinnande.

Att ställa ekologisk mat mot närproducerad och besprutad mat är naivt, då man väljer att ställa sig frågan, skall vi äta mat med eller utan spår av gifter, vars konsekvenser vi inte känner till.

Tekniska nämnden väljer också att peka på att mindre köttportioner skulle innebära ekonomi för mer ekologiskt, hade de bifallit vår motion med en köttfri dag hade en del av ekonomin fått bättre förutsättningar.

Slutligen vill vi i Miljöpartiet de Gröna beklaga det låga förtroende tekniska nämnden har för måltids- och kökspersonalen då de anser att dessa inte kan nå upp till målet med nöjda matgäster bara för att mängden kött minskar.

För Miljöpartiet de Gröna

Ann Kyrkander

Roland Wanner

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.