20 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

En politik för hela landet

Politik:

”En modern och aktiv näringspolitik skapar jobb i hela landet. Landsbygdens näringsliv ska utvecklas genom förbättrad infrastruktur, tillgång till bredband, närhet till högskolor och forskning samt ett stöd för att säkra tillgången till butiker och samhällsservice. En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram för att öka matproduktionen i Sverige och stödja ökad svensk och ekologisk matkonsumtion.”

Ovanstående är ett utdrag ur den regeringsförklaring den nyvalde socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven presenterade för riksdagen nyligen. En kort text, men ett väldigt viktigt ställningstagande över hur den nya regeringen ser på landsbygden och landsbygdsfrågorna.

I Skaraborg ser vi fram emot att det totala fokus på utveckling av landets större städer som vi kunnat se de senaste åren bryts. Vi är övertygade om att vi nu fått en regering som ser hela landet och dess behov. För vår del handlar det om satsning på Högskolan i Skövde, bredbandsutbyggnad, upprustning av västra stambanan samt en samhällsservice som också anpassas utifrån landets mindre kommuner.

Under valrörelsen presenterade vi en rapport, Skaraborg-Stockholm 0-8. Här tog vi fram åtta exempel på hur Skaraborg tappat under de åtta åren med Alliansregering. Nu arbetar vi för att utjämna det resultatet de kommande åren.

Carina Ohlsson, Lidköping Patrik Björck, Falköping Monica Green, Skövde Erik Ezelius, Tidaholm

riksdagsledamöter (S)

”En modern och aktiv näringspolitik skapar jobb i hela landet. Landsbygdens näringsliv ska utvecklas genom förbättrad infrastruktur, tillgång till bredband, närhet till högskolor och forskning samt ett stöd för att säkra tillgången till butiker och samhällsservice. En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram för att öka matproduktionen i Sverige och stödja ökad svensk och ekologisk matkonsumtion.”

Ovanstående är ett utdrag ur den regeringsförklaring den nyvalde socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven presenterade för riksdagen nyligen. En kort text, men ett väldigt viktigt ställningstagande över hur den nya regeringen ser på landsbygden och landsbygdsfrågorna.

I Skaraborg ser vi fram emot att det totala fokus på utveckling av landets större städer som vi kunnat se de senaste åren bryts. Vi är övertygade om att vi nu fått en regering som ser hela landet och dess behov. För vår del handlar det om satsning på Högskolan i Skövde, bredbandsutbyggnad, upprustning av västra stambanan samt en samhällsservice som också anpassas utifrån landets mindre kommuner.

Under valrörelsen presenterade vi en rapport, Skaraborg-Stockholm 0-8. Här tog vi fram åtta exempel på hur Skaraborg tappat under de åtta åren med Alliansregering. Nu arbetar vi för att utjämna det resultatet de kommande åren.

Carina Ohlsson, Lidköping Patrik Björck, Falköping Monica Green, Skövde Erik Ezelius, Tidaholm

riksdagsledamöter (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.