21 okt 2014 06:01

07 jan 2015 10:21

Besviken på socialtjänstens vuxenavdelning

Socialförvaltningen:

Jag är så oerhört besviken på vuxenavdelningen inom socialförvaltningen i Skövde. Det verkar som om personal där inte är intresserade av att få till ett fungerande samarbete med det sociala nätverk som ofta finns kring missbrukare (i mitt barns fall handlar det om familjen).

Man pratar gärna om medberoende vilket i sig är viktigt, men man arbetar inte för att upprätta en dialog där alla parter känner sig hörda och delaktiga.

Att vara förälder till ett barn med missbruk är inget som slutar den dag barnet blir myndigt och flyttas över från ungdomsavdelningen till vuxenavdelningen, men när den flytten sker så känns det som om man plötsligt spelat ut sin föräldraroll och man blir helt enkelt oviktig i socialtjänstens ögon.

Mig veterligen är missbruksvården i Sverige över lag inget man kan känna stolthet över då väldigt få missbrukare får/tar emot hjälp och förblir drogfria.

I dag vet vi att de som lever runt en missbrukare hamnar i ett medberoende men ändå inriktas insatserna bara på missbrukaren och familjen lämnas kvar ute i kylan.

När socialtjänsten möter en missbrukare borde det vara så att man i samarbete med denne sammankallar det närmsta nätverket och informerar om medberoende och den hjälp man kan få inom detta. Sedan borde det finnas ett samarbete mellan de som arbetar med medberoende, missbrukarens handläggare, den missbrukande och de anhöriga.

För egen del känner jag att vuxenavdelningen bara ser mig som någon som är till besvär och förvaltningen kan inte ens tala klarspråk med mig utan svarar med tystnad i form av obesvarade telefonsamtal. Jag har kontaktat en avdelningschef och påtalat hur illa behandlad jag känner mig, jag blev lovad att handläggaren skulle ringa upp mig och tala klarspråk med mig men ingen ringde och det bekräftade ju bara deras syn på mig som förälder.

Mitt tips till vuxenavdelningen är att ni tar kontakt med en oberoende konsult som kan lära er konflikthantering och nätverkssamarbete!

En extremt besviken förälder

Jag är så oerhört besviken på vuxenavdelningen inom socialförvaltningen i Skövde. Det verkar som om personal där inte är intresserade av att få till ett fungerande samarbete med det sociala nätverk som ofta finns kring missbrukare (i mitt barns fall handlar det om familjen).

Man pratar gärna om medberoende vilket i sig är viktigt, men man arbetar inte för att upprätta en dialog där alla parter känner sig hörda och delaktiga.

Att vara förälder till ett barn med missbruk är inget som slutar den dag barnet blir myndigt och flyttas över från ungdomsavdelningen till vuxenavdelningen, men när den flytten sker så känns det som om man plötsligt spelat ut sin föräldraroll och man blir helt enkelt oviktig i socialtjänstens ögon.

Mig veterligen är missbruksvården i Sverige över lag inget man kan känna stolthet över då väldigt få missbrukare får/tar emot hjälp och förblir drogfria.

I dag vet vi att de som lever runt en missbrukare hamnar i ett medberoende men ändå inriktas insatserna bara på missbrukaren och familjen lämnas kvar ute i kylan.

När socialtjänsten möter en missbrukare borde det vara så att man i samarbete med denne sammankallar det närmsta nätverket och informerar om medberoende och den hjälp man kan få inom detta. Sedan borde det finnas ett samarbete mellan de som arbetar med medberoende, missbrukarens handläggare, den missbrukande och de anhöriga.

För egen del känner jag att vuxenavdelningen bara ser mig som någon som är till besvär och förvaltningen kan inte ens tala klarspråk med mig utan svarar med tystnad i form av obesvarade telefonsamtal. Jag har kontaktat en avdelningschef och påtalat hur illa behandlad jag känner mig, jag blev lovad att handläggaren skulle ringa upp mig och tala klarspråk med mig men ingen ringde och det bekräftade ju bara deras syn på mig som förälder.

Mitt tips till vuxenavdelningen är att ni tar kontakt med en oberoende konsult som kan lära er konflikthantering och nätverkssamarbete!

En extremt besviken förälder

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.