21 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Lagt kort ligger

E20:

Svar till Årsmodell 45, SLA 17/10.

Det finns ett upprättat avtal mellan stat, region och kommuner vad det gäller E20:s utbyggnad till en säkrare väg. Enligt mitt sätt att se det så gäller principen lagt kort ligger.

Jag förstår din oro. Moderaternas kovändning i Göteborg, där man trots gällande avtal var med och framtvingade en folkomröstning rörande vägtullar och därmed finansiering av det Västsvenska paketet för infrastruktursatsningar, har satt många satsningar i gungning. Nej-sidans seger har skapat förvirring. Nu kommer spekulationerna rörande E20 i dess kölvatten.

Min utgångspunkt är som sagt att lagt kort ligger. Att hålla ingångna avtal är en förutsättning för långsiktiga gemensamma satsningar. Med de kontakter jag har haft med infrastrukturminister Anna Johansson har jag försäkrat mig om att hon inte har några som helst planer på att dra sig ur E20-överenskommelsen.

Monica Green

riksdagsledamot (S)

Svar till Årsmodell 45, SLA 17/10.

Det finns ett upprättat avtal mellan stat, region och kommuner vad det gäller E20:s utbyggnad till en säkrare väg. Enligt mitt sätt att se det så gäller principen lagt kort ligger.

Jag förstår din oro. Moderaternas kovändning i Göteborg, där man trots gällande avtal var med och framtvingade en folkomröstning rörande vägtullar och därmed finansiering av det Västsvenska paketet för infrastruktursatsningar, har satt många satsningar i gungning. Nej-sidans seger har skapat förvirring. Nu kommer spekulationerna rörande E20 i dess kölvatten.

Min utgångspunkt är som sagt att lagt kort ligger. Att hålla ingångna avtal är en förutsättning för långsiktiga gemensamma satsningar. Med de kontakter jag har haft med infrastrukturminister Anna Johansson har jag försäkrat mig om att hon inte har några som helst planer på att dra sig ur E20-överenskommelsen.

Monica Green

riksdagsledamot (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.