21 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Man får de svar man är ute efter

Vinster i välfärden:

Till Monica Green:

I ett svar den 17 oktober till min insändare försöker Monica Green försvara förbudet mot vinst i privata företag inom den offentliga verksamheten genom att hänvisa till opinionsundersökningar. Jag tror alla är väl medvetna om att i opinionsundersökningar så får man de svar man är ute efter beroende på hur man ställer frågan! Om du frågar en handikappad person med personlig assistent om det är bra att förbjuda vinster inom offentlig verksamhet om det samtidigt innebär att han blir av med sin personliga assistent så svarar hen nog nej! Om du frågar en annan person om det är bra med ett förbud om det innebär att hens sjuka mamma dör i en vårdkö så svarar hen antagligen också nej!

Det jag inte förstår Monica är varför vissa skattepengar får gå till vinstdrivande företag och andra inte? Om det nu är principen som är viktig, ska staten inte få köpa tjänster och varor av privata företag alls då? Ska alla företag som gör affärer med staten vara förbjudna att göra vinst??

Vore det inte bättre att staten fokuserar på att få bästa möjliga valuta för pengarna? Varför fokuserar man så på att statens leverantörer inte skall få göra vinst på affären?

Hur har du för övrigt tänkt dig med alla undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, lärare, förskolelärare, m fl. som jobbar i de privata företagen i rent vinstsyfte för dem själva (dvs för att få lön)? Kanske vill du tvinga dessa att jobba gratis för att slippa vinst i vård och skola?

Stefan

Till Monica Green:

I ett svar den 17 oktober till min insändare försöker Monica Green försvara förbudet mot vinst i privata företag inom den offentliga verksamheten genom att hänvisa till opinionsundersökningar. Jag tror alla är väl medvetna om att i opinionsundersökningar så får man de svar man är ute efter beroende på hur man ställer frågan! Om du frågar en handikappad person med personlig assistent om det är bra att förbjuda vinster inom offentlig verksamhet om det samtidigt innebär att han blir av med sin personliga assistent så svarar hen nog nej! Om du frågar en annan person om det är bra med ett förbud om det innebär att hens sjuka mamma dör i en vårdkö så svarar hen antagligen också nej!

Det jag inte förstår Monica är varför vissa skattepengar får gå till vinstdrivande företag och andra inte? Om det nu är principen som är viktig, ska staten inte få köpa tjänster och varor av privata företag alls då? Ska alla företag som gör affärer med staten vara förbjudna att göra vinst??

Vore det inte bättre att staten fokuserar på att få bästa möjliga valuta för pengarna? Varför fokuserar man så på att statens leverantörer inte skall få göra vinst på affären?

Hur har du för övrigt tänkt dig med alla undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, lärare, förskolelärare, m fl. som jobbar i de privata företagen i rent vinstsyfte för dem själva (dvs för att få lön)? Kanske vill du tvinga dessa att jobba gratis för att slippa vinst i vård och skola?

Stefan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.