23 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Sverige behöver fler företag

Anna-Karin Moberg:

Sverige behöver fler företag. Det förutsätter att fler startar eget och så småningom anställer personal. Men många vågar inte omsätta sina idéer och drömmar till verklighet på grund av rädslan inför ekonomisk otrygghet.

För vissa är företagandet ett livsval medan det för andra handlar om ett sätt att arbeta under en period i livet. Oavsett vilket, måste det finnas stöd för att man ska våga ta steget. Det måste också vara möjligt, och enkelt, att gå från en anställning till egenföretagande utan att förlora sin trygghet på vägen.

Idag väljer många att vara ”kombinatörer”. De kanske jobbar halvtid hos en eller flera arbetsgivare för att vara säker på att det finns pengar på kontot varje månad men förverkligar samtidigt en idé eller dröm som egen företagare. Men vilka regler gäller för sjukersättning eller arbetslöshet om man är både anställd och egen företagare? Trygghetssystemen har inte hängt med i utvecklingen och är till största del uppbyggda kring tillsvidareanställningar.

Unionen har ett särskilt medlemskap för egenföretagare som ger stöd för att utveckla företaget, men också stöd i händelse av arbetslöshet och sjukdom. Men det räcker naturligtvis inte. Regelsystemen måste anpassas efter att man under ett arbetsliv både är anställd och egenföretagare. Unionen föreslår bland annat följande förbättringar för att fler ska ta steget att starta ett eget företag:

Möjligheten till ersättning vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet bör ses över för ”kombinatörer”.

Rätten till tjänstledighet för start av näringsverksamhet bör förlängas från sex till tolv månader.

Upprätta att nytt innovationskontor för att främja idéer som utvecklas av uppfinnare eller anställda och ge ekonomiskt bidrag som stödjer utvecklingen av företag i tidiga skeden.

Alla arbetssökande bör kunna söka starta-eget-bidrag redan från första dagen i arbetslöshet.

Försäkringskassan bör kunna ge ett förhandsbesked om vilken ersättning man får om man drabbas av sjukdom eller vill vara föräldraledig.

Reglerna vid sjukdom bör ses över för att säkerställa att egenföretagare behandlas lika, oavsett företagsform.

Sverige behöver fler företag. Det förutsätter att fler startar eget och så småningom anställer personal. Men många vågar inte omsätta sina idéer och drömmar till verklighet på grund av rädslan inför ekonomisk otrygghet.

För vissa är företagandet ett livsval medan det för andra handlar om ett sätt att arbeta under en period i livet. Oavsett vilket, måste det finnas stöd för att man ska våga ta steget. Det måste också vara möjligt, och enkelt, att gå från en anställning till egenföretagande utan att förlora sin trygghet på vägen.

Idag väljer många att vara ”kombinatörer”. De kanske jobbar halvtid hos en eller flera arbetsgivare för att vara säker på att det finns pengar på kontot varje månad men förverkligar samtidigt en idé eller dröm som egen företagare. Men vilka regler gäller för sjukersättning eller arbetslöshet om man är både anställd och egen företagare? Trygghetssystemen har inte hängt med i utvecklingen och är till största del uppbyggda kring tillsvidareanställningar.

Unionen har ett särskilt medlemskap för egenföretagare som ger stöd för att utveckla företaget, men också stöd i händelse av arbetslöshet och sjukdom. Men det räcker naturligtvis inte. Regelsystemen måste anpassas efter att man under ett arbetsliv både är anställd och egenföretagare. Unionen föreslår bland annat följande förbättringar för att fler ska ta steget att starta ett eget företag:

Möjligheten till ersättning vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet bör ses över för ”kombinatörer”.

Rätten till tjänstledighet för start av näringsverksamhet bör förlängas från sex till tolv månader.

Upprätta att nytt innovationskontor för att främja idéer som utvecklas av uppfinnare eller anställda och ge ekonomiskt bidrag som stödjer utvecklingen av företag i tidiga skeden.

Alla arbetssökande bör kunna söka starta-eget-bidrag redan från första dagen i arbetslöshet.

Försäkringskassan bör kunna ge ett förhandsbesked om vilken ersättning man får om man drabbas av sjukdom eller vill vara föräldraledig.

Reglerna vid sjukdom bör ses över för att säkerställa att egenföretagare behandlas lika, oavsett företagsform.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.