23 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:01

Dag för svenskt NATO-medlemskap

Kajsa Danielsbacka :

Säg att du har ett gäng kompisar, ni håller ihop, hjälper varandra och står alltid upp för den andre. Skulle det då inte vara konstigt om du hjälpte alla de andra med sina problem men aldrig fick något stöd tillbaka? Jo, såklart det skulle. Lika konstigt är det att Sverige fortfarande inte gått med i NATO. Jag tycker det är dags nu.

Sverige är sedan 1994 medlem i Partnerskap för Fred vilket är en systerorganisation till NATO. Sverige deltar nu och tidigare i flera NATO-insatser under NATO-kommando runt om i världen, däribland Bosnien, Libyen, Kosovo och Afghanistan. Sverige är just nu ett av NATO:s mest aktiva partnerländer och hjälper alltså alliansen med våra soldater, så jag ställer mig frågan: varför ska vi inte gå med och få hjälp tillbaka?

Ryssland har i och med Ukraina-krisen visat sig väl redo att ingripa militärt och det var bara en månad sen Ryssland genomförde värsta kränkningen av svenskt luftrum på 8 år enligt Carl Bildt. Just nu följer vi en jakt på vad som kan vara en rysk ubåt i svenskt vatten. I en tid som denna med ett allt mer aggressivt Ryssland bör vi se oss om och inse att vi står utan NATO:s skydd om Ryssland får för sig att attackera Sverige.

Sverige lägger idag 41 miljarder kronor på försvaret vilket motsvarar 1,15 procent av vår BNP. NATO har som riktlinje, inte krav, att man som medlemsland ska lägga två procent av sin bruttonationalprodukt, dock är det bara 3 av 28 medlemsländer som satsar två procent eller mer: USA, Grekland och Storbritannien. NATO:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen har även förklarat att trots det lilla antalet svenska förband så är de moderna och Natoanpassade. Alltså är det inte en stor omställning vad gäller försvarets finansiering som behövs för att Sverige ska gå med i NATO.

Det är alltid någon som nämner alliansfriheten och neutraliteten i NATO-debatten. Men låt mig vara tydlig: Sverige var kanske alliansfria på pappret under andra världskriget och kalla kriget, men inte på något vis var vi neutrala. Finlands sak är vår, permittenttrafiken, vapenleveranser till både de allierade och axelmakterna och hemliga underrättelsetjänstutbyten med USA under kalla kriget. Det är dags för neutralitetskämparna att vakna ur sin fantasivärld. För här ute i den riktiga världen finns hotbilder och ett mullrande Ryssland.

Det är dags för Sverige att gå hela vägen, det är dags för Sverige att inte bara skydda andra NATO-länder utan även få bli skyddade tillbaka om det skulle krävas, det är dags för Sverige att gå med i NATO.

Säg att du har ett gäng kompisar, ni håller ihop, hjälper varandra och står alltid upp för den andre. Skulle det då inte vara konstigt om du hjälpte alla de andra med sina problem men aldrig fick något stöd tillbaka? Jo, såklart det skulle. Lika konstigt är det att Sverige fortfarande inte gått med i NATO. Jag tycker det är dags nu.

Sverige är sedan 1994 medlem i Partnerskap för Fred vilket är en systerorganisation till NATO. Sverige deltar nu och tidigare i flera NATO-insatser under NATO-kommando runt om i världen, däribland Bosnien, Libyen, Kosovo och Afghanistan. Sverige är just nu ett av NATO:s mest aktiva partnerländer och hjälper alltså alliansen med våra soldater, så jag ställer mig frågan: varför ska vi inte gå med och få hjälp tillbaka?

Ryssland har i och med Ukraina-krisen visat sig väl redo att ingripa militärt och det var bara en månad sen Ryssland genomförde värsta kränkningen av svenskt luftrum på 8 år enligt Carl Bildt. Just nu följer vi en jakt på vad som kan vara en rysk ubåt i svenskt vatten. I en tid som denna med ett allt mer aggressivt Ryssland bör vi se oss om och inse att vi står utan NATO:s skydd om Ryssland får för sig att attackera Sverige.

Sverige lägger idag 41 miljarder kronor på försvaret vilket motsvarar 1,15 procent av vår BNP. NATO har som riktlinje, inte krav, att man som medlemsland ska lägga två procent av sin bruttonationalprodukt, dock är det bara 3 av 28 medlemsländer som satsar två procent eller mer: USA, Grekland och Storbritannien. NATO:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen har även förklarat att trots det lilla antalet svenska förband så är de moderna och Natoanpassade. Alltså är det inte en stor omställning vad gäller försvarets finansiering som behövs för att Sverige ska gå med i NATO.

Det är alltid någon som nämner alliansfriheten och neutraliteten i NATO-debatten. Men låt mig vara tydlig: Sverige var kanske alliansfria på pappret under andra världskriget och kalla kriget, men inte på något vis var vi neutrala. Finlands sak är vår, permittenttrafiken, vapenleveranser till både de allierade och axelmakterna och hemliga underrättelsetjänstutbyten med USA under kalla kriget. Det är dags för neutralitetskämparna att vakna ur sin fantasivärld. För här ute i den riktiga världen finns hotbilder och ett mullrande Ryssland.

Det är dags för Sverige att gå hela vägen, det är dags för Sverige att inte bara skydda andra NATO-länder utan även få bli skyddade tillbaka om det skulle krävas, det är dags för Sverige att gå med i NATO.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.