25 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Ljuset i tunneln

Thomas Morell, regionchef:

Konkurserna inom transportnäringen minskar, visar statistik nyligen publicerad. Men vägtransportnäringen ligger fortfarande i topp 10 som mest konkursdrabbade bransch.

Samtidigt startas nya företag inom branschen. Men hur länge ska de knappt 500 modiga entreprenörer som startade transportföretag första kvartalet i år överleva? Hur säkerställer vi att Sverige även i framtiden kan ha en samhällsbärande transportnäring?

Vi måste fortsätta jobba för konkurrensneutral marknad, där företagen kan fokusera på att köra miljösmart, köra trafiksäkert och där alla kan ha socialt vettig situation. Vi ser ett stort behov av att upphandlande verksamheter förstår tunga transporters förutsättningar och möjligheter för verksamhetens behov. En förutsättning är att både transportköpare och transportsäljare kan ta till sig lagstiftning och dess tolkningar. Troligen behövs kompletterande information i form av mer lättlästa skrifter.

Ställ gärna tydliga krav men följ upp kraven. Det första att kontrollera är om transportföretaget har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik. Upp till ett års fängelse finns i straffskalan om man som beställare inte kontrollerar trafiktillståndets förekomst.

Kontrollera också att företagen verkligen har F-skatt eller A1-blankett och betalar skatt som EU-gemensam lag föreskriver. Kontrollera löpande hur avtalet fungerar och följs.

Sveriges Åkeriföretag har arbetat fram ett frivilligt åtagande för medlemmar i form av Fair Transport och är ett sätt att identifiera sunda och hållbara transporter. Vi vill att det ska vara vägledande för transportköp i Sverige, inte minst inom offentlig sektor som är en stor kund till våra medlemmar. Som transportköpare måste du vara med och ta ditt ansvar för mervärden som trafiksäkerhet och miljö. Åkerinäringen vill och kan leverera sunda transporter.

Konkurserna inom transportnäringen minskar, visar statistik nyligen publicerad. Men vägtransportnäringen ligger fortfarande i topp 10 som mest konkursdrabbade bransch.

Samtidigt startas nya företag inom branschen. Men hur länge ska de knappt 500 modiga entreprenörer som startade transportföretag första kvartalet i år överleva? Hur säkerställer vi att Sverige även i framtiden kan ha en samhällsbärande transportnäring?

Vi måste fortsätta jobba för konkurrensneutral marknad, där företagen kan fokusera på att köra miljösmart, köra trafiksäkert och där alla kan ha socialt vettig situation. Vi ser ett stort behov av att upphandlande verksamheter förstår tunga transporters förutsättningar och möjligheter för verksamhetens behov. En förutsättning är att både transportköpare och transportsäljare kan ta till sig lagstiftning och dess tolkningar. Troligen behövs kompletterande information i form av mer lättlästa skrifter.

Ställ gärna tydliga krav men följ upp kraven. Det första att kontrollera är om transportföretaget har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik. Upp till ett års fängelse finns i straffskalan om man som beställare inte kontrollerar trafiktillståndets förekomst.

Kontrollera också att företagen verkligen har F-skatt eller A1-blankett och betalar skatt som EU-gemensam lag föreskriver. Kontrollera löpande hur avtalet fungerar och följs.

Sveriges Åkeriföretag har arbetat fram ett frivilligt åtagande för medlemmar i form av Fair Transport och är ett sätt att identifiera sunda och hållbara transporter. Vi vill att det ska vara vägledande för transportköp i Sverige, inte minst inom offentlig sektor som är en stor kund till våra medlemmar. Som transportköpare måste du vara med och ta ditt ansvar för mervärden som trafiksäkerhet och miljö. Åkerinäringen vill och kan leverera sunda transporter.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.