28 okt 2014 07:30

07 jan 2015 10:21

Tack Fredrik Reinfeldt och Anders Borg

:

Arbetskraftsdeltagandet är nu på den högsta nivån som uppmätts sedan 90-talet. Arbetskraften, vilket är summan av de som har och de som söker jobb, har ökat mer än i jämförbara EU-länder.

Av dessa jobbar många. Sysselsättningsgraden, vilket är andelen som jobbar, är högst i EU. Ungdomsarbetslösheten var fyra procentenheter över snittet i EU år 2006, nu är den en procentenhet under.

Andelen unga som varken jobbar, studerar eller har praktik har reducerats sedan år 2006. Näst störst reduktion i EU, trots en stor svensk ungdomskull.

Antalet arbetade timmar har växt per person, i motsats till jämförbara länder.

BNP, värdet av det vi producerar, har mellan 2006 och 2012 utvecklats starkare än praktiskt taget alla jämförbara länder.

Den offentliga sektorns bruttoskuld är extremt låg och har sänkts, men i EU har skulderna ökat. Inkomstspridningen, gini, eller om man så vill inkomstklyftorna, har stått still, men ökade före år 2006.

Jämviktsarbetslösheten är sänkt ett par procent. Reallönen har gått upp kraftigt i jämförelse med andra länder och hushållen behåller en större andel av disponibel inkomst tack vare fyra jobbskatteavdrag och fem skattesänkningar för pensionärer.

Sverige är i EU:s topp avseende offentliga investeringar. Andelen personer med mycket låg materiell standard har sänkts kraftigt sedan 2006 från en låg nivå.

Inom så gott som alla delar av välfärdens kärnområden – vård, skola, omsorg – har de ökade resurserna möjliggjort en ambitionshöjning. I genomsnitt har ambitionshöjningen uppgått till närmare fem procent mellan 2006 och 2012. Resurserna har alltså ökat mer än vad som krävs för att kompensera för stigande priser och löner, och mer än vad som krävs för att möta den demografiska utvecklingen.

Tack Fredrik Reinfeldt och Anders Borg!

Torbjörn Bergman (M)

Arbetskraftsdeltagandet är nu på den högsta nivån som uppmätts sedan 90-talet. Arbetskraften, vilket är summan av de som har och de som söker jobb, har ökat mer än i jämförbara EU-länder.

Av dessa jobbar många. Sysselsättningsgraden, vilket är andelen som jobbar, är högst i EU. Ungdomsarbetslösheten var fyra procentenheter över snittet i EU år 2006, nu är den en procentenhet under.

Andelen unga som varken jobbar, studerar eller har praktik har reducerats sedan år 2006. Näst störst reduktion i EU, trots en stor svensk ungdomskull.

Antalet arbetade timmar har växt per person, i motsats till jämförbara länder.

BNP, värdet av det vi producerar, har mellan 2006 och 2012 utvecklats starkare än praktiskt taget alla jämförbara länder.

Den offentliga sektorns bruttoskuld är extremt låg och har sänkts, men i EU har skulderna ökat. Inkomstspridningen, gini, eller om man så vill inkomstklyftorna, har stått still, men ökade före år 2006.

Jämviktsarbetslösheten är sänkt ett par procent. Reallönen har gått upp kraftigt i jämförelse med andra länder och hushållen behåller en större andel av disponibel inkomst tack vare fyra jobbskatteavdrag och fem skattesänkningar för pensionärer.

Sverige är i EU:s topp avseende offentliga investeringar. Andelen personer med mycket låg materiell standard har sänkts kraftigt sedan 2006 från en låg nivå.

Inom så gott som alla delar av välfärdens kärnområden – vård, skola, omsorg – har de ökade resurserna möjliggjort en ambitionshöjning. I genomsnitt har ambitionshöjningen uppgått till närmare fem procent mellan 2006 och 2012. Resurserna har alltså ökat mer än vad som krävs för att kompensera för stigande priser och löner, och mer än vad som krävs för att möta den demografiska utvecklingen.

Tack Fredrik Reinfeldt och Anders Borg!

Torbjörn Bergman (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.