29 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:01

Regeringen kör över föräldrarna

DEBATT

Förslag om mer obligatorium och mindre valfrihet duggar tätt efter att Sverige fått en rödgrön regering. Trettonårig skolplikt (obligatorisk förskoleklass och obligatoriskt gymnasium), slopat vårdval och förbud att ta ut vinster för välfärdsföretag är bara några exempel på likriktning och minskad frihet för individen. Precis som väntat ger man sig nu också på familjens möjlighet att påverka sin egen vardag och detta genom att tvångskvotera föräldraförsäkringen. Tvångskvotering genomförs mot föräldrarnas egen vilja. I en opinionsundersökning från Novus svarar 84 procent att det är föräldrarna själva som ska bestämma hur de fördelar dagarna i föräldraförsäkringen – inte politiker.

Tvångskvotering minskar valfriheten och handlingsutrymmet för Sveriges småbarnsfamiljer. För många skulle det dessutom innebära mindre tid för barnen. Alla har olika förutsättningar och familjer ser olika ut. Det finns yrken (egenföretagare, lantbrukare med flera) där det inte går att den ena partnern stannar hemma. Föräldrarna får idag lika många dagar vardera inom ramen för föräldraförsäkringen men har friheten att överlåta dagarna till varandra. Detta beslut hör inte hemma någon annanstans än hos föräldrarna själva

Det är önskvärt att båda föräldrarna tar del av föräldraledigheten i de fall det är möjligt men vi Kristdemokrater anser att föräldrarna själva är kapabla att avgöra vad som är bäst för den egna familjen. Oavsett om tvångskvoteringen har socialistiska eller liberala förtecken säger vi bestämt nej till att riksdagens politiker ska tvångsdela mer av föräldraförsäkringen. Föräldraledigheten är knuten till barnet och ska inte användas av politiker som ett verktyg för att uppnå andra syften.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Förslag om mer obligatorium och mindre valfrihet duggar tätt efter att Sverige fått en rödgrön regering. Trettonårig skolplikt (obligatorisk förskoleklass och obligatoriskt gymnasium), slopat vårdval och förbud att ta ut vinster för välfärdsföretag är bara några exempel på likriktning och minskad frihet för individen. Precis som väntat ger man sig nu också på familjens möjlighet att påverka sin egen vardag och detta genom att tvångskvotera föräldraförsäkringen. Tvångskvotering genomförs mot föräldrarnas egen vilja. I en opinionsundersökning från Novus svarar 84 procent att det är föräldrarna själva som ska bestämma hur de fördelar dagarna i föräldraförsäkringen – inte politiker.

Tvångskvotering minskar valfriheten och handlingsutrymmet för Sveriges småbarnsfamiljer. För många skulle det dessutom innebära mindre tid för barnen. Alla har olika förutsättningar och familjer ser olika ut. Det finns yrken (egenföretagare, lantbrukare med flera) där det inte går att den ena partnern stannar hemma. Föräldrarna får idag lika många dagar vardera inom ramen för föräldraförsäkringen men har friheten att överlåta dagarna till varandra. Detta beslut hör inte hemma någon annanstans än hos föräldrarna själva

Det är önskvärt att båda föräldrarna tar del av föräldraledigheten i de fall det är möjligt men vi Kristdemokrater anser att föräldrarna själva är kapabla att avgöra vad som är bäst för den egna familjen. Oavsett om tvångskvoteringen har socialistiska eller liberala förtecken säger vi bestämt nej till att riksdagens politiker ska tvångsdela mer av föräldraförsäkringen. Föräldraledigheten är knuten till barnet och ska inte användas av politiker som ett verktyg för att uppnå andra syften.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.