30 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Läs Ulrika, innan du tar till storsläggan!

POLITIK SOCIALDEMOKRATERNA

replik

Välkommen Ulrika Carlsson till att bygga ett Sverige för fler jobb och bättre miljö.

Samarbetsregeringens första budget innehåller en rad satsningar på jobb och underhåll av infrastruktur.

Vi satsar stort på skolan, fler lärare och mindre grupper, ytterligare satsningar på högskolan och det livslånga lärandet.

Eftersom Ulrica Carlsson inte kommenterar de reformerna ser vi det som att hon delar vår uppfattning om hur viktig skolan är för framtiden och för jobben.

Hon riktar i stället in sig på den utredning som ska göras för att tunga lastbilar ska betala för att de sliter ner våra vägar. I dagens läge är det gratis för den utländska tunga trafiken att köra på de svenska vägarna trots att svenska lastbilar får betala utomlands. Det vill vi ändra på, vi ska utreda en avgift för den tunga trafiken. Fordon med höga utsläpp av koldioxid ska få högre skatt. Detta ska kombineras med krav på schysta villkor, stopp för olaglig inrikestrafik och felaktig cabotagetrafik. Det gör vi för att vi ska komma åt de slavliknande förhållanden som en del utländska förare tvingas till av skrupelfria arbetsgivare. En sak är säker; ingen avgift införs förrän i vi kan ta betalt av utländska åkare på ett säkert sätt.

Vi välkomnar centern att ta ansvar för miljön, för fler schysta jobb med avtalsenlig lön och investeringar för framtiden.

Välkommen Ulrika Carlsson till att bygga ett Sverige för fler jobb och bättre miljö.

Samarbetsregeringens första budget innehåller en rad satsningar på jobb och underhåll av infrastruktur.

Vi satsar stort på skolan, fler lärare och mindre grupper, ytterligare satsningar på högskolan och det livslånga lärandet.

Eftersom Ulrica Carlsson inte kommenterar de reformerna ser vi det som att hon delar vår uppfattning om hur viktig skolan är för framtiden och för jobben.

Hon riktar i stället in sig på den utredning som ska göras för att tunga lastbilar ska betala för att de sliter ner våra vägar. I dagens läge är det gratis för den utländska tunga trafiken att köra på de svenska vägarna trots att svenska lastbilar får betala utomlands. Det vill vi ändra på, vi ska utreda en avgift för den tunga trafiken. Fordon med höga utsläpp av koldioxid ska få högre skatt. Detta ska kombineras med krav på schysta villkor, stopp för olaglig inrikestrafik och felaktig cabotagetrafik. Det gör vi för att vi ska komma åt de slavliknande förhållanden som en del utländska förare tvingas till av skrupelfria arbetsgivare. En sak är säker; ingen avgift införs förrän i vi kan ta betalt av utländska åkare på ett säkert sätt.

Vi välkomnar centern att ta ansvar för miljön, för fler schysta jobb med avtalsenlig lön och investeringar för framtiden.

  • Monica Green (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.