31 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Kompetens ger kraft – oavsett konjunktur

För Unionen är det viktigt att bevaka och analysera utvecklingen för de svenska företagen. Unionens Bolagsindikator för september 2014 tar sitt avstamp i finansmarknadens bedömningar av börsbolagens nuläge samt av hur de kommer att utvecklas de närmaste åren.

Något som går att utläsa av rapporten är att tjänstebolagen växer snabbast 2014 och industrins låga lönsamhet stärks först 2015. Vad betyder då detta för kompetensen? Jag kan tydligt se, vilket jag tidigare påpekat, att antingen så finns det inte pengar till kompetensutveckling eller så är det tiden som saknas. Idag gäller egna kontakter eller kapital för att våga/kunna röra sig på arbetsmarknaden eller få kompetensutveckling. Det är dags att alla parter tar ett gemensamt ansvar.

Det är ibland svårt att förstå allt vi får till oss gällande växande företag, bankernas styrka, företagsflyttar, sammanslagningar och uppköp med mera. Hur hänger dessa ingredienser ihop när vi vet att kompetensutveckling är den allra viktigaste ingrediensen till utveckling för hela Sverige, både i näringslivet och på individnivå? Kompetensfrågan borde vara den bästa frågan att lösa.

För Unionen är det viktigt att viljan till rörlighet och utveckling som finns bland tjänstemännen tas till vara. Ökad frivillig rörlighet på arbetsmarknaden ger flexibilitet som bidrar till ökad tillväxt. För individen ger den många gånger en ökad trygghet och utveckling genom den kompetensutveckling som ett jobbyte ofta innebär. När tjänstemän byter arbetsuppgifter och lär sig nya saker ökar möjligheterna att kunna arbeta kvar på samma företag vid förändringar men även chanserna att hitta ett nytt jobb om man vill eller måste söka sig vidare.

Unionens utgångspunkt är att företagens agerande spelar en avgörande roll för skapandet av fler och bättre jobb i Sverige. Ett framgångsrikt näringsliv är en förutsättning för att våra medlemmar idag och i framtiden ska ha stimulerande, utvecklande, trygga och välavlönade jobb. Samtidigt beror näringslivets framgång till mycket stor del på våra medlemmars insatser och deras kompetens. När Unionens medlemmar trivs och utvecklas finns förutsättningarna för ett starkt näringsliv.

Anna-Karin Moberg

regionchef Unionen Skaraborg/Väst

För Unionen är det viktigt att bevaka och analysera utvecklingen för de svenska företagen. Unionens Bolagsindikator för september 2014 tar sitt avstamp i finansmarknadens bedömningar av börsbolagens nuläge samt av hur de kommer att utvecklas de närmaste åren.

Något som går att utläsa av rapporten är att tjänstebolagen växer snabbast 2014 och industrins låga lönsamhet stärks först 2015. Vad betyder då detta för kompetensen? Jag kan tydligt se, vilket jag tidigare påpekat, att antingen så finns det inte pengar till kompetensutveckling eller så är det tiden som saknas. Idag gäller egna kontakter eller kapital för att våga/kunna röra sig på arbetsmarknaden eller få kompetensutveckling. Det är dags att alla parter tar ett gemensamt ansvar.

Det är ibland svårt att förstå allt vi får till oss gällande växande företag, bankernas styrka, företagsflyttar, sammanslagningar och uppköp med mera. Hur hänger dessa ingredienser ihop när vi vet att kompetensutveckling är den allra viktigaste ingrediensen till utveckling för hela Sverige, både i näringslivet och på individnivå? Kompetensfrågan borde vara den bästa frågan att lösa.

För Unionen är det viktigt att viljan till rörlighet och utveckling som finns bland tjänstemännen tas till vara. Ökad frivillig rörlighet på arbetsmarknaden ger flexibilitet som bidrar till ökad tillväxt. För individen ger den många gånger en ökad trygghet och utveckling genom den kompetensutveckling som ett jobbyte ofta innebär. När tjänstemän byter arbetsuppgifter och lär sig nya saker ökar möjligheterna att kunna arbeta kvar på samma företag vid förändringar men även chanserna att hitta ett nytt jobb om man vill eller måste söka sig vidare.

Unionens utgångspunkt är att företagens agerande spelar en avgörande roll för skapandet av fler och bättre jobb i Sverige. Ett framgångsrikt näringsliv är en förutsättning för att våra medlemmar idag och i framtiden ska ha stimulerande, utvecklande, trygga och välavlönade jobb. Samtidigt beror näringslivets framgång till mycket stor del på våra medlemmars insatser och deras kompetens. När Unionens medlemmar trivs och utvecklas finns förutsättningarna för ett starkt näringsliv.

Anna-Karin Moberg

regionchef Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.