04 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:02

Töntighet – kommunstyrelsens signum?

CEMENTA

Överklagande

Rubrikens fråga betingas av kommunstyrelsens förslag till yttrande över Cementas överklagande. Som befarat prioriterar man kortsiktiga ekonomiska intressen före en långsiktig och hållbar utveckling. Cementas verksamhet innebär stillestånd och på sikt tillbakagång för kommunens utveckling när inom några få år ansenliga delar av Skövdes realkapital förbrukats och samhället drabbas av stora kostnader för att förvalta och underhålla de oanvändbara ödemarker som kvarstår efter Cementa.

Förslaget utgörs av en till synes ogenomtänkt, förvirrad och ostrukturerad blandning av relevanta och irrelevanta synpunkter. Om man inte har något bättre att komma med bör man avstå från att yttra sig. Om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget föreligger stor risk att Skövde ånyo drabbas av en töntighetsstämpel!

I antikens Grekland fanns staden Abdera, varav abderitisk, vilket betyder: urbota dumhet. Kommunstyrelsen tycks ha ambitionen (en av få!) att Skövde skall vara vår tids Abdera.

Rubrikens fråga betingas av kommunstyrelsens förslag till yttrande över Cementas överklagande. Som befarat prioriterar man kortsiktiga ekonomiska intressen före en långsiktig och hållbar utveckling. Cementas verksamhet innebär stillestånd och på sikt tillbakagång för kommunens utveckling när inom några få år ansenliga delar av Skövdes realkapital förbrukats och samhället drabbas av stora kostnader för att förvalta och underhålla de oanvändbara ödemarker som kvarstår efter Cementa.

Förslaget utgörs av en till synes ogenomtänkt, förvirrad och ostrukturerad blandning av relevanta och irrelevanta synpunkter. Om man inte har något bättre att komma med bör man avstå från att yttra sig. Om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget föreligger stor risk att Skövde ånyo drabbas av en töntighetsstämpel!

I antikens Grekland fanns staden Abdera, varav abderitisk, vilket betyder: urbota dumhet. Kommunstyrelsen tycks ha ambitionen (en av få!) att Skövde skall vara vår tids Abdera.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.