04 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Gör det lättare för pappor att vara hemma med barnen

DEBATT

Pappor tar ut betydligt mindre föräldraledighet än mammor. Det missgynnar kvinnorna på arbetsmarknaden och är dåligt för relationen mellan pappor och barn. TCO välkomnar därför att regeringen vill öronmärka en tredje månad i föräldraförsäkringen, men anser att det är fel väg att avskaffa jämställdhetsbonusen.

Förra året tog papporna i Västra Götaland ut 24,8 procent av föräldraledigheten. Lerum hade högst andel i länet, 28,7 procent, medan andelen var lägst i Strömstad, 15,6 procent. Nivåerna kan jämföras med riksgenomsnittet som var 24,8 procent.

En ojämlik fördelning av föräldraansvaret är ett stort hinder för jämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor stannar hemma med barnen tre gånger längre än männen, något som lägger grunden till att kvinnorna fortfarande står för över hälften av det obetalda arbetet i hemmet. Dessutom går kvinnor efter föräldraledigheten ner i arbetstid betydligt oftare än männen, enligt SCB:s senaste undersökning om tidsanvändning.

Därmed halkar kvinnor ofta efter i lön och utveckling på jobbet när de får barn. Ju längre frånvaron från arbetsmarknaden blir, desto större blir de negativa effekterna på den framtida pensionen och möjligheterna att göra karriär.

En tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, som den nya regeringen har föreslagit, är ett viktigt steg mot att kvinnorna ska få samma möjligheter i arbetslivet som männen. Den skulle fungera som en uppmuntran till papporna i Västra Götaland att vara tillsammans mer med sina barn. Samtidigt sänder det en signal till mammorna om att de måste dela med sig av ansvaret för barnen.

Däremot är det förhastat att regeringen, från 2017, vill avskaffa bonusen till föräldrar som delar föräldraledigheten lika mellan sig. Bonusen har ännu inte varit så effektiv, eftersom reglerna tidigare var för krångliga. Men dessa har nyligen ändrats och jämställdhetsbonusen, som kan ge 13 500 kronor om året skattefritt, bör utvecklas snarare än att avskaffas. Ett första viktigt steg är att göra jämställdhetsbonusen mer känd.

Förslaget om en tredje öronmärkt månad borde kunna få stöd i riksdagen över blockgränserna. Nästan nio av tio av de riksdagsledamöter som deltog i TCO:s valenkät, 89 procent, tycker att det ojämna uttaget av föräldraledigheten är ett problem. Och en klar majoritet, 61 procent, vill öka antalet öronmärkta månader.

Vi vill nu uppmana riksdagsledamöterna från Västra Götaland att slå ett slag för ett mer jämställt arbetsliv – även när det kräver ett samarbete över blockgränserna.

Eva Nordmark

ordförande TCO

Pappor tar ut betydligt mindre föräldraledighet än mammor. Det missgynnar kvinnorna på arbetsmarknaden och är dåligt för relationen mellan pappor och barn. TCO välkomnar därför att regeringen vill öronmärka en tredje månad i föräldraförsäkringen, men anser att det är fel väg att avskaffa jämställdhetsbonusen.

Förra året tog papporna i Västra Götaland ut 24,8 procent av föräldraledigheten. Lerum hade högst andel i länet, 28,7 procent, medan andelen var lägst i Strömstad, 15,6 procent. Nivåerna kan jämföras med riksgenomsnittet som var 24,8 procent.

En ojämlik fördelning av föräldraansvaret är ett stort hinder för jämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor stannar hemma med barnen tre gånger längre än männen, något som lägger grunden till att kvinnorna fortfarande står för över hälften av det obetalda arbetet i hemmet. Dessutom går kvinnor efter föräldraledigheten ner i arbetstid betydligt oftare än männen, enligt SCB:s senaste undersökning om tidsanvändning.

Därmed halkar kvinnor ofta efter i lön och utveckling på jobbet när de får barn. Ju längre frånvaron från arbetsmarknaden blir, desto större blir de negativa effekterna på den framtida pensionen och möjligheterna att göra karriär.

En tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, som den nya regeringen har föreslagit, är ett viktigt steg mot att kvinnorna ska få samma möjligheter i arbetslivet som männen. Den skulle fungera som en uppmuntran till papporna i Västra Götaland att vara tillsammans mer med sina barn. Samtidigt sänder det en signal till mammorna om att de måste dela med sig av ansvaret för barnen.

Däremot är det förhastat att regeringen, från 2017, vill avskaffa bonusen till föräldrar som delar föräldraledigheten lika mellan sig. Bonusen har ännu inte varit så effektiv, eftersom reglerna tidigare var för krångliga. Men dessa har nyligen ändrats och jämställdhetsbonusen, som kan ge 13 500 kronor om året skattefritt, bör utvecklas snarare än att avskaffas. Ett första viktigt steg är att göra jämställdhetsbonusen mer känd.

Förslaget om en tredje öronmärkt månad borde kunna få stöd i riksdagen över blockgränserna. Nästan nio av tio av de riksdagsledamöter som deltog i TCO:s valenkät, 89 procent, tycker att det ojämna uttaget av föräldraledigheten är ett problem. Och en klar majoritet, 61 procent, vill öka antalet öronmärkta månader.

Vi vill nu uppmana riksdagsledamöterna från Västra Götaland att slå ett slag för ett mer jämställt arbetsliv – även när det kräver ett samarbete över blockgränserna.

Eva Nordmark

ordförande TCO

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.