04 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Få resande på täta turer

BUSSTRAFIK

Skövde kommuns lokala tätortstrafik fungerar bra med dessa olika linjer. Jag är en flitig bussresenär inom Skövdes tätort. Vad jag däremot ser under dagen mellan kl 10 till cirka kl 16 på dessa täta turer med avgång var 15:e minut är att de går med ganska få resande.

Mitt förslag till Skövde kommun/Västtrafik är färre avgångar under lågresande. Besparing eller också låta resenärer åka gratis om turen ändå ska gå. Något att tänka på vid kommande upphandlingar.

Vad gäller landsbygdstrafiken på vissa linjer är det längre mellan turerna, särskilt under helger. Jag har viss förståelse för det, så som landsbygden ser ut idag kan de ju inte gå med tomma bussar, tråkigt. Jag har i dagsläget ingen lösning på det.

Boj

Skövde kommuns lokala tätortstrafik fungerar bra med dessa olika linjer. Jag är en flitig bussresenär inom Skövdes tätort. Vad jag däremot ser under dagen mellan kl 10 till cirka kl 16 på dessa täta turer med avgång var 15:e minut är att de går med ganska få resande.

Mitt förslag till Skövde kommun/Västtrafik är färre avgångar under lågresande. Besparing eller också låta resenärer åka gratis om turen ändå ska gå. Något att tänka på vid kommande upphandlingar.

Vad gäller landsbygdstrafiken på vissa linjer är det längre mellan turerna, särskilt under helger. Jag har viss förståelse för det, så som landsbygden ser ut idag kan de ju inte gå med tomma bussar, tråkigt. Jag har i dagsläget ingen lösning på det.

Boj

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.