05 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:02

Säkrare att gå på gatan än på trottoaren

TRAFIKVETT

cyklister

Svar till ”Varning för cyklister” i SLA 28/10.

Nej, Polisen tycker nog inte att det är okej att cykla på vanliga gångbanor/trottoarer. Därför finns det uppsatt en förbudsskylt samt ett hinder för cykeltrafik på trottoaren framför polishusets entré. Det skulle nog inte se bra ut om någon fotgängare eller polis blev påkörd och skadad av en cyklist på trottoaren framför polishuset. Liknande skyltar och hinder finns mig veterligt inte på någon annan plats i centrum.

Det verkar som om cyklisterna anser sig ha rätt att cykla var och hur de vill; på trottoarer, mot körriktningen, på vänster sida av vägen osv. Man ser cyklister lika ofta cykla på trottoaren som på gatan. Som fotgängare är det säkrare att gå på gatan än på trottoaren, då bilisterna visar mer hänsyn till gångtrafikanterna än vad cyklisterna gör.

Enligt trafikförordningen så räknas cykeln som ett fordon och skall därför framföras enligt gällande trafikregler. Hur skulle det se ut om bilisterna började ta efter cyklisternas dåliga beteende?

Gångtrafikant

Svar till ”Varning för cyklister” i SLA 28/10.

Nej, Polisen tycker nog inte att det är okej att cykla på vanliga gångbanor/trottoarer. Därför finns det uppsatt en förbudsskylt samt ett hinder för cykeltrafik på trottoaren framför polishusets entré. Det skulle nog inte se bra ut om någon fotgängare eller polis blev påkörd och skadad av en cyklist på trottoaren framför polishuset. Liknande skyltar och hinder finns mig veterligt inte på någon annan plats i centrum.

Det verkar som om cyklisterna anser sig ha rätt att cykla var och hur de vill; på trottoarer, mot körriktningen, på vänster sida av vägen osv. Man ser cyklister lika ofta cykla på trottoaren som på gatan. Som fotgängare är det säkrare att gå på gatan än på trottoaren, då bilisterna visar mer hänsyn till gångtrafikanterna än vad cyklisterna gör.

Enligt trafikförordningen så räknas cykeln som ett fordon och skall därför framföras enligt gällande trafikregler. Hur skulle det se ut om bilisterna började ta efter cyklisternas dåliga beteende?

Gångtrafikant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.