05 nov 2014 06:01

23 jan 2015 15:53

Det pågår mycket arbete för att förbättra fågelsjön

SJÖN ÖSTEN

Med anledning av reportaget från sjön Östen i SLA den 15 oktober vill jag klargöra lite fakta.

Det tas i reportaget upp att det var synd att höjningen av sjön ej genomfördes och man hänvisar till den lyckade höjningen av Hornborgasjön

Att jämföra dessa sjöar är inte möjligt då vattenflödet genom Östen är mycket stort. Tidanån som är 12 mil lång och har ett stort tillrinningsområde rinner igenom sjön, sjön ligger i ett mycket flackt område. Dränering och vattendrag i ett område ända till Stöpen är helt beroende av sjönivån. Vid lite större nederbördsmängder ökar nivån i sjön snabbt och kan inom något dygn stiga med mer än en meter. Problemen ökar med klimatförändringarna.

Jakten på gässen som bedrevs av ett 15-tal jägare bestod av en gasolkanon som håller fåglarna borta från nysådda fält men ej får fåglarna att flytta särskilt långt.

Det pågår mycket arbete för att förbättra fågelsjön. Igenväxningen av buskar och högt gräs och tät sly runt sjön har gett stora myggproblem. Sedan två år har Projekt samverkan sjön Östen pågått och i detta är många runt sjön engagerade, projektledare är Karin Hante på länsstyrelsen. Här medverkar Myggföreningen, Betesföreningen, kommuner med flera. Vi försöker finna gemensamma mål som förbättrar myggproblematiken, landskapsskötseln/kulturvärdena och tillgängligheten.

I Betesföreningen där jag själv är med, försöker man öka andelen betad areal och genomföra slåtter och ser på hur man kan få detta lönsamt. Det är många ideella timmar nedlagda på buskröjning, bränning, fräsning, stängsling runt sjön och jag tycker att alla engagerade runt sjön är värda ett faktareportage i vår lokaltidning.

Kate Mårtensson

Med anledning av reportaget från sjön Östen i SLA den 15 oktober vill jag klargöra lite fakta.

Det tas i reportaget upp att det var synd att höjningen av sjön ej genomfördes och man hänvisar till den lyckade höjningen av Hornborgasjön

Att jämföra dessa sjöar är inte möjligt då vattenflödet genom Östen är mycket stort. Tidanån som är 12 mil lång och har ett stort tillrinningsområde rinner igenom sjön, sjön ligger i ett mycket flackt område. Dränering och vattendrag i ett område ända till Stöpen är helt beroende av sjönivån. Vid lite större nederbördsmängder ökar nivån i sjön snabbt och kan inom något dygn stiga med mer än en meter. Problemen ökar med klimatförändringarna.

Jakten på gässen som bedrevs av ett 15-tal jägare bestod av en gasolkanon som håller fåglarna borta från nysådda fält men ej får fåglarna att flytta särskilt långt.

Det pågår mycket arbete för att förbättra fågelsjön. Igenväxningen av buskar och högt gräs och tät sly runt sjön har gett stora myggproblem. Sedan två år har Projekt samverkan sjön Östen pågått och i detta är många runt sjön engagerade, projektledare är Karin Hante på länsstyrelsen. Här medverkar Myggföreningen, Betesföreningen, kommuner med flera. Vi försöker finna gemensamma mål som förbättrar myggproblematiken, landskapsskötseln/kulturvärdena och tillgängligheten.

I Betesföreningen där jag själv är med, försöker man öka andelen betad areal och genomföra slåtter och ser på hur man kan få detta lönsamt. Det är många ideella timmar nedlagda på buskröjning, bränning, fräsning, stängsling runt sjön och jag tycker att alla engagerade runt sjön är värda ett faktareportage i vår lokaltidning.

Kate Mårtensson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.