07 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Kilometerskatt hårt slag för åkerinäringen och landsbygden

DEBATT

Den nya S-MP-regeringen vill nu i syfte att flytta långväga godstransporter från vägar till järnvägar införa en kilometerskatt på lastbilstransporter. De väljer i sammanhanget att bortse ifrån att endast 10 procent av transporterna på lastbil körs över 30 mil. I verkligheten blir det bara ett hårt slag mot den redan pressade åkerinäringen oavsett om man kallar det en kilometerskatt, eller vägslitageavgift som regeringen vill paketera in skatten i. 80 procent av all inrikes godstrafik körs i dag via lastbil. De flesta transporter är korta och väldigt ineffektiva att flytta till järnväg, om det ens är möjligt. I själva verket blir miljöeffekten liten av att införa en skatt, men det straffar ut boende på landsbygden som får betala priset.

Lastbilstransporter kommer även fortsättningsvis vara en nödvändighet för företagande och en levande landsbygd. Åkerinäringen är redan i dag satt under hård press med en osund konkurrenssituation. Kristdemokraterna har drivit på för att få till en mer konkurrensneutral marknad med lika villkor, regler och kontroll. Det finns mer att göra i den riktningen. För att effektivisera transporterna är det även rimligt att tillåta längre och tyngre lastbilar. Men att som S-MP-regeringen nu föreslår, lägga en kilometerskatt på transporter, är helt fel väg att gå.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar också att införandet av en kilometerskatt skulle leda till schysta villkor inom åkerinäringen, eftersom även utländska åkare skulle tvingas betala kilometerskatt. Men i själva verket leder förslaget bara till att svenska åkare dubbelbeskattas eftersom de redan betalar fordonskatt i Sverige.

För att stävja den osunda konkurrenssituationen måste det bli möjligt i svensk lag att kvarhålla lastbilar som bryter mot trafikregler genom så kallad klampning. Alla böter, inklusive kostnad för klampning, ska vara betalda på plats om fortsatt färd ska vara möjlig.

Polisen behöver också tillförsäkras resurser för att kunna öka kontrollerna ute på vägarna. I Danmark har cabotagebrotten halverats på ett år mycket till följd av att kontrollerna ökats och påföljderna för överträdelserna blivit strängare. Det är en väg framåt för schystare villkor på vägarna för Sveriges åkerier. Inte att straffbeskatta landsbygden som den rödgröna regeringen nu vill.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot, Skaraborg

Andreas Carlson (KD)

riksdagsledamot, Jönköpings län

Den nya S-MP-regeringen vill nu i syfte att flytta långväga godstransporter från vägar till järnvägar införa en kilometerskatt på lastbilstransporter. De väljer i sammanhanget att bortse ifrån att endast 10 procent av transporterna på lastbil körs över 30 mil. I verkligheten blir det bara ett hårt slag mot den redan pressade åkerinäringen oavsett om man kallar det en kilometerskatt, eller vägslitageavgift som regeringen vill paketera in skatten i. 80 procent av all inrikes godstrafik körs i dag via lastbil. De flesta transporter är korta och väldigt ineffektiva att flytta till järnväg, om det ens är möjligt. I själva verket blir miljöeffekten liten av att införa en skatt, men det straffar ut boende på landsbygden som får betala priset.

Lastbilstransporter kommer även fortsättningsvis vara en nödvändighet för företagande och en levande landsbygd. Åkerinäringen är redan i dag satt under hård press med en osund konkurrenssituation. Kristdemokraterna har drivit på för att få till en mer konkurrensneutral marknad med lika villkor, regler och kontroll. Det finns mer att göra i den riktningen. För att effektivisera transporterna är det även rimligt att tillåta längre och tyngre lastbilar. Men att som S-MP-regeringen nu föreslår, lägga en kilometerskatt på transporter, är helt fel väg att gå.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar också att införandet av en kilometerskatt skulle leda till schysta villkor inom åkerinäringen, eftersom även utländska åkare skulle tvingas betala kilometerskatt. Men i själva verket leder förslaget bara till att svenska åkare dubbelbeskattas eftersom de redan betalar fordonskatt i Sverige.

För att stävja den osunda konkurrenssituationen måste det bli möjligt i svensk lag att kvarhålla lastbilar som bryter mot trafikregler genom så kallad klampning. Alla böter, inklusive kostnad för klampning, ska vara betalda på plats om fortsatt färd ska vara möjlig.

Polisen behöver också tillförsäkras resurser för att kunna öka kontrollerna ute på vägarna. I Danmark har cabotagebrotten halverats på ett år mycket till följd av att kontrollerna ökats och påföljderna för överträdelserna blivit strängare. Det är en väg framåt för schystare villkor på vägarna för Sveriges åkerier. Inte att straffbeskatta landsbygden som den rödgröna regeringen nu vill.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot, Skaraborg

Andreas Carlson (KD)

riksdagsledamot, Jönköpings län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.