08 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

USA – en diktatur?

DEMOKRATI.Conny Östling

I en diktatur finns antingen en diktator, eller ett parti som styr landet. I en demokrati skall det finnas betydligt fler, det är så att säga, meningen med demokrati.

Men i en av världens största demokratier, i alla fall sägs det så, finns det två partier, alltså ett parti mer än i en diktatur. Inte speciellt mycket. Jag tänker då på USA.

Demokrater och republikaner delar på makten i detta stora land. Alla andra partier, för de finns, har på ett raffinerat sätt kollrats bort.

I vårt eget land har vi två block, där det största partiet får mest att säga till om. Men till skillnad från USA, kan ju de mindre partierna ändå påverka, och genomdriva saker, som tillhör deras politiska ideologi.

Var går gränsen för att kallas demokrati?

I en diktatur finns antingen en diktator, eller ett parti som styr landet. I en demokrati skall det finnas betydligt fler, det är så att säga, meningen med demokrati.

Men i en av världens största demokratier, i alla fall sägs det så, finns det två partier, alltså ett parti mer än i en diktatur. Inte speciellt mycket. Jag tänker då på USA.

Demokrater och republikaner delar på makten i detta stora land. Alla andra partier, för de finns, har på ett raffinerat sätt kollrats bort.

I vårt eget land har vi två block, där det största partiet får mest att säga till om. Men till skillnad från USA, kan ju de mindre partierna ändå påverka, och genomdriva saker, som tillhör deras politiska ideologi.

Var går gränsen för att kallas demokrati?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.